Archief tentoonstellingen

Expositie “Terug naar school” – januari 2016 t/m oktober 2016 
Te zien zijn veel klassenfoto’s van de zes lagere scholen, de huidige basisscholen, maar ook van de landbouwschool van Moerkapelle, de huishoudschool van Zevenhuizen en er zijn foto’s van de zondagsscholen uit de drie kernen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
Het gaat om in totaal zo’n 600 klassenfoto’s.  Een selectie van de klassenfoto’s wordt getoond op groot formaat, én met namenlijst. Maar alle 600 foto’s zijn te zien. Om de sfeer van de schoolklas van “lang geleden” terug te halen zijn er oude schoolplaten opgehangen, ligt er oud lesmateriaal en zijn er foto’s van de oude schoolgebouwen. Maar er staan ook een aantal oude schoolmeubeltjes. Hier kunt u zittend de klassenfoto’s en de namenlijsten bekijken. 

Foto-expositie “Urban Exploring” oude maalderij – mrt 2015 tot dec 2015
Urban Exploring staat voor het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen, met name gebouwen met een industriële achtergrond, zoals de oude maalderij in Zevenhuizen. Marco van den Arend, Jaap Reijm, Ad de Vries en Ko Everaert hebben met toestemming van de eigenaar binnen mooie foto’s gemaakt. Een selectie wordt getoond.

Foto-expositie “Agenten en politiebureaus” – mrt 2015 tot dec 2015
Waar in Moerkapelle en Zevenhuizen was de afgelopen eeuw het politiebureau? en “Wie waren in onze dorpen veldwachter, postcommandant of politieagent?” Wat bekend is bij OZM wordt getoond.

Tentoonstelling “Landbouw; hoe was het ook al weer?” – okt 2014 tot dec 2015
Met welk gereedschap en machinerie werkten de boeren in onze dorpen in de eerste helft van de vorige eeuw. Het landbouwmateriaal uit de collectie van de stichting is uitgebreid met veel voorwerpen, die in bruikleen zijn gegeven door “landbouwers in ruste”. Naast foto’s is er ook bewegend beeldmateriaal.

Foto-expositie “Gemeentelijke monumenten” – mrt 2014 tot febr 2015
Een overzichtstentoonstelling van alle gemeentelijke monumenten die op de lijst stonden van de oude gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Deze lijst dreigt na de gemeentelijke samenvoeging tot gemeente Zuidplas in 2010 te verdwijnen. Oud beeldmateriaal van deze monumenten en recente foto’s zijn samengevoegd en geven weer dat het beslist de moeite waard is om dit erfgoed niet verloren te laten gaan.

Tentoonstelling “Toen & nu” – okt 2013 tot sept 2014
Van zeer veel plekken in onze dorpen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen wordt door middel van foto’s getoond wat in de loop der tijd is veranderd, én voor het eerst wordt in de vorm van het oude eletrospel een interactief element toegevoegd aan een tentoonstelling.

Foto-expositie “Ons Verleden in Ons Verleden” – mrt 2013 tot febr 2014
Een overzichtstentoonstelling van de vele tentoonstellingen, die in de loop der tijde zijn samengesteld door Ad de Vries. De koffiehoek wordt gedurende deze tentoonstelling omgedoopt in Ad de Vries Corner.

Tentoonstelling “Onze dorpen van boven” – sept 2012 tot sept 2013
Deze tentoonstelling is samengesteld uit fotomateriaal gemaakt door particulieren. Halverwege de 20e eeuw beklom men met het fototoestel de kerktoren, stapte in een vliegtuig of helikopter en maakte mooie opnames van bovenaf. Samen met recente foto’s zijn dit unieke momentopnames geworden, waarop de groei en de vele veranderingen te zien zijn van onze dorpskernen. Vanaf 1932 wordt in opdracht van het kadaster iedere tien jaar luchtopnamen gemaakt van heel Nederland. Niet alleen het kadaster gebruikte deze foto’s, maar ze worden ook gebruikt voor het vervaardigen van topografische kaarten.

Foto-expositie “250 jaar Eendragtspolder” – juni 2012 tot febr 2013
Aan de hand van oude kaarten, tekeningen en foto’s kan een beeld worden gevormd hoe de polder er door de jaren heen heeft uitgezien. Maar deze tentoonstelling geeft ook een beeld hoe de polder er na de herinrichting uit gaat: een recreatiepolder met calamiteitenfunctie.

Tentoonstelling “Vroeger was alles anders; rond de jaren 60” – okt 2011 tot aug 2012
In de zestiger jaren begon de vooruitgang. Luxe elektrische apparaten werden steeds meer betaalbaar en kwamen binnen het bereik van de arbeider, zoals wasmachine, stofzuiger, broodrooster, pick-up en televisie. Er gebeurde veel in Zevenhuizen, Moerkapelle en in Oud Verlaat. De foto’s geven mede een beeld van die periode.

Foto-expositie “200 jaar Burgerlijke Stand” – sept 2011 tot mei 2012
Napoleon voerde in Nederland de Burgerlijke Stand in. Geboorte, huwelijk en overlijden werd vanaf 1811 geregistreerd. Te zien zijn o.a. kopieën van de eerste, in het Frans gestelde, geboorteaangifte in Moerkapelle en Zevenhuizen. Maar er wordt ook een beeld gegeven hoe door de genealoog gebruik gemaakt wordt van de gegevens uit de Burgerlijke Stand.

Foto-expositie “Onze molens toen en nu” – apr 2011 tot aug 2011
In Zevenhuizen staat nog de Eendragtmolen en de Molenviergang. In Moerkapelle zijn de oorspronkelijke molens verworden tot molenstompen. Deze expositie geeft een overzicht hoe de molens eruitzagen.

Tentoonstelling “De buitengebieden door de jaren heen” – okt 2010 tot sept 2011
Veel voorwerpen en fotopanelen geven een beeld van hoe het vroeger toeging in de buitengebieden, bijvoorbeeld op het gebied van recreëren en jagen. Verder is er aandacht voor de inundatie van de Tweemanspolder in WOII.

Tentoonstelling “St.OZM 25 jaar, … de tijd vliegt” – nov 2009 tot sep 2010
Tentoonstelling “Hoekje Dorpsstraat – Lange Zijde” – apr 2009 tot okt 2009
Slideshow van “fotocollectie van de heer Stevens” – mrt 2009 tot juni 2009
Tentoonstelling “Zevenhuizen-Moerkapelle verzamelt” – nov 2008 tot febr 2009
Kleine tentoonstelling “Zonnebloem 60 jaar” – mrt 2008 tot juni 2008
Tentoonstelling “Oud ZH-MK bekijkt jong ZH-MK” – sept 2007 tot okt 2008
Kleine tentoonstelling “ZH-MK schildert ZH-MK” – mei 2007 tot febr 2008
Tentoonstelling “Zevenhuizen en Moerkapelle uit de brand” – sept 2006 tot aug 2007
Tentoonstelling “Fotografiegeschiedenis, ook in Zevenhuizen-Moerkapelle” – sept 2005 tot aug 2006
Foto-expositie “fotoclub Moerkapelle bijna 25 jaar” – mrt 2005 tot juni 2005
Tentoonstelling “Middenstand door de jaren heen in MK, OV en ZH” – sept 2004 tot aug 2005
Tentoonstelling “Het jaar van de boerderij” – sept 2003 tot aug 2004
Tentoonstelling “Verenigingen en haar leden in de 20e eeuw” – febr 2003 tot aug 2003
Tentoonstelling “Tussen Wollefoppenplas en Zuidplaspolder” – mei 2002 tot jan 2003
Tentoonstelling “Het Oranjehuis nader bekeken” – dec 2001 tot apr 2002
Foto-expositie “Foto’s van de notabelen van MK en ZH” – sept 2001 tot nov 2001
Tentoonstelling “Keramische dakpannen, kleine monumenten” – dec 2000 tot aug 2001
Tentoonstelling “Melkbussenverzameling van Dick van Vliet” – apr 2000 tot nov 2000
Tentoonstelling “Winter” – nov 1999 tot febr 2000
Tentoonstelling “Gezondheidszorg van huismiddel tot ziekenhuis” – apr 1999 tot okt 1999
Tentoonstelling “De jeugd van toen, klassenfoto’s” –  okt 1998 tot mrt 1999
Kleine tentoonstelling “Pergamano” – apr 1998 tot juli 1998