Doelstelling, statuten e.d.

De Stichting Oud-Zevenhuizen/Moerkapelle waakt over uw en ons verleden en stelt zich ten doel ons cultureel erfgoed, met name dat van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat te bewaren en te exposeren. Dit is ook vastgelegd in onze missie en visie die te vinden zijn in ons meerjaren-beleidsplan. In het Historisch Centrum ligt het beleidsplan ter inzage bij de balie. U kunt het ook hier downloaden.

Onze (per september 2016 ) vernieuwde statuten vindt u hier: statuten per 28-09-2016

Het huishoudelijk reglement vindt u hier:  OZM huishoudelijk reglement