Werkgroepen

Let op: voor veel van onderstaande werkgroepen hebben wij nog vacatures. Heeft u interesse: neem dan contact op met een bestuurslid.

Werkgroep Beheer Voorwerpen en Tentoonstellingen
Dankzij gulle gevers bezit de stichting meer dan 4000 geregistreerde voorwerpen. Deze collectie wordt door de werkgroep onderhouden en deels geëxposeerd,  verzorgt de inrichting van het museum en zorgt voor de (wissel)tentoonstellingen.

Werkgroep Archief en Documentatie
Van diverse kanten ontvangt het Historisch Centrum allerlei “beelden van het verleden”. Inmiddels omvat de verzameling ongeveer 10.000 foto’s, 8000 dia’s, 2000 documenten, vele boeken, diverse tijdschriften, kranten, collecties negatieven, videofilms, enzovoort. Deze werkgroep zorgt voor registratie en beschrijving van de collecties.

Werkgroep Genealogie
De genealogische werkgroep houdt zich bezig met genealogisch onderzoek van families uit Zevenhuizen, Moerkapelle en omgeving. In de loop der jaren is zo een grote hoeveelheid materiaal en archiefgegevens bij elkaar gebracht. Op tijden dat het Historisch Centrum open is, zijn leden van de werkgroep aanwezig om donateurs en andere belangstellenden te informeren. Er is dan ook gelegenheid het genealogisch materiaal te raadplegen.

Werkgroep PR
Deze werkgroep draagt zorg voor aanlevering van persberichten naar de regionale pers en naar de regionale websites en voorziet onze eigen site en facebookpagina van berichten en foto’s.

Werkgroep Ontvangst bezoekers
Deze werkgroep verzorgt de koffiehoek en draagt er zorg voor dat tijdens reguliere openstellingen en tijdens groepsbezoeken altijd voldoende bezetting in het het museum aanwezig is.

Werkgroep Excursie
Deze werkgroep zorgt minimaal 1 keer per jaar voor een Excursieprogramma. In het algemeen kiezen de vrijwilligers een excursie uit een aantal voorstellen van de werkgroep. De werkgroep zorgt voor verdere uitwerking van de excursie en de communicatie hierover.

Werkgroep Verspreiding Verleden Tijdschrift
De werkgroep draagt zorg voor het envelopperen van het VT, het afleveren van het VT bij de bezorgers en het uiteindelijk bezorgen van het VT. Dit kan per post zijn (dan gaat dit via postnl) of direct door de brievenbus. 

Werkgroep Beheer gebouw en Technisch Onderhoud
Deze werkgroep  draagt zorg voor het onderhouden van het museum. Het museum moet niet alleen schoon zijn, maar ook in prima staat van onderhoud, zowel van buiten als van binnen.

Werkgroep Content beheer Website
Deze werkgroep houdt de website bij zodat deze altijd up to date is.

Werkgroep ICT
Deze werkgroep draagt zorg voor het probleemloos draaien van alle ICT die wij als st. Oud Zevenhuizen-Moerkapelle gebruiken. Zij zorgt voor vernieuwingen en praat mee over het beleid.