Bezoek Stichting Oud Aalsmeer

22/06/2018 13:00 - 16:00
Historisch Centrum "Ons Verleden"
Address: Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen

boven- en benedenverdieping

Related upcoming events

  • 10/07/2018 20:00 - 10/07/2018 22:00

    Onder de titel “Wederdopers en hun visioen van het ‘Nieuwe Jeruzalem’ (1534-1536)” houdt Sander Wassing een historische lezing waarin ook de nodige raakvlakken met "onze" dorpen.

    Museum open om 19.30u.

  • 24/07/2018 09:30 - 24/07/2018 12:00

    Te zien zijn de reguliere collectie en de lopende tentoonstellingen op zowel de beneden- en de bovenverdieping.