Lezingen en films

Het Rampjaar en de Oude Hollandse Waterlinie.
Het wapen van onderwaterzetting ofwel inundatie in het Rampjaar vormt het onderwerp van deze lezing. Reeds aan het begin van de 80-jarige oorlog werd dit wapen ingezet om zowel Brielle, Alkmaar en Leiden te ontzetten.

Iedereen op school heeft destijds geleerd dat de waterlinie in 1672 de opmars van het machtige Franse leger (130.000 man) heeft gestuit. Aan de hand van een powerpointpresentatie zal ik in mijn lezing ingaan op hoe de waterlinie in de praktijk werkte, wat de functie van de daarin gelegen vestingsteden en schansen was en hoe men dacht een opmars over een bevroren waterlinie te voorkomen etc. Verder zal ik u meenemen op een reis langs de linie vanaf de Wierickerschans bij Bodegraven tot aan de vestingstad Gorinchem. Speciaal zal ik daarbij aandacht schenken aan de tweelingsteden Schoonhoven en Nieuwpoort.
De lezing wordt gegeven door Leen Ouweneel. Leen is recent afgestudeerd aan de Open Universiteit  in de Cultuurwetenschappen in het onderdeel Cultuurgeschiedenis. Leen doet  nu onderzoek naar primaire bronnen  (originele, veelal geschreven brieven en memo’s) over de Oude Hollandse Waterlinie ter voorbereiding op de viering van het 350-jarig bestaan van de linie in 2022.

De lezing is op dinsdagavond 9 oktober in ons Historisch Centrum. De toegang is gratis voor donateurs. Niet donateurs betalen € 5,-. De lezing start om 20.00u en de deur is open vanaf 19.30u.