Lezingen en films

Lezing Wederdopers en hun visioen van het ‘Nieuwe Jeruzalem’ (1534-1536)”
Hazerswoude, nieuwjaarsdag 1536. Tientallen mannen en vrouwen maken zich aan de rand van het dorp op voor de aanval. Het doel:  hier het Nieuwe Jeruzalem vestigen zoals dat in Bijbelboek Openbaring staat beschreven. Deze aanval van radicale wederdopers staat niet op zichzelf. De Leidse Jan Beukelz deed in 1534 iets soortgelijks in de Duitse stad Münster. Voor de autoriteiten vormden de wederdopers een grote bedreiging. De reformatie die Maarten Luther was begonnen, ontwikkelde zich met hun komst in een verontrustende, radicale richting. De wederdopers luisterden niet naar wereldlijke of geestelijke autoriteiten, maar volgden hun ‘profeten’ die preekten over het einde der tijden en verlossing van alle aardse ellende. Degenen die werden opgepakt moesten de zwaarste straffen ondergaan zoals te zien is op bijgaande prent.

Ná 1536 kozen de overgebleven wederdopers voor een leven van vrede en terugtrekking uit de samenleving. Met Menno Simonsz. van Witmarsum als leidsman ontwikkelden zij zich tot de stille doopsgezinden.
Hoe liep de aanval op Hazerswoude af en wie deden eraan mee? Waarom hangen er drie kooien aan de Sint-Lambertuskerk in Münster? Wat weten we van de doopsgezinde gemeenschap die er eeuwen geleden in Zevenhuizen-Moerkapelle was? Deze vragen staan centraal tijdens deze tweede lezing van 2018.
De voordracht wordt gehouden door een oude bekende: de historicus Sander Wassing. Iedereen die zijn eerdere lezing heeft bijgewoond kan beamen dat zijn lezingen zeer dynamisch en interessant zijn!

De lezing is op dinsdagavond 10 juli in ons Historisch Centrum. De toegang is gratis voor donateurs. Niet donateurs betalen € 5,-. De lezing start om 20.00u en de deur is open vanaf 19.30u.