Nieuws

De beeldbank van OZM is in de lucht!
Vanaf september 2019 is onze fotobeeldbank door iedereen met internet in te zien! Via deze link zijn op dit moment (september 2019) bijna 900 foto te bekijken. In de toekomst zal dit aantal foto’s groeien naar ruim 20.000. Voordat dit aantal  van 20.000 foto’s bereikt is, zullen we een flink aantal jaren verder zijn. Dit komt mede doordat we vóór een foto op internet geplaatst wordt, goed kijken naar een juiste en zo volledig mogelijke omschrijving. Toch merken we dat we als OZM veel nog niet weten. Is het jaartal of de datum wel juist, kloppen de persoonsnamen die er op staan? waar is de foto precies genomen? Etc. U kunt ons helpen door de reactiemogelijkheid bij een foto in te vullen en te zorgen voor een betere omschrijving. Samen willen we op deze wijze de geschiedenis van Zevenhuizen-Moerkapelle en Oud Verlaat voor het nageslacht vastleggen. Uw verbeteringen zijn dus van harte welkom!

Excursie naar het baggermuseum en de 2e Maasvlakte
Op zaterdag 15 juni 2019 was een excursie georganiseerd naar het Baggermuseum in Sliedrecht en naar FutureLand op de 2e Maasvlakte. Met een bus vol belangstellenden werd ’s morgens om 08.30 uur vertrokken van de Tweemanspolderweg.
De ontvangst in het Baggermuseum was met koffie of thee en daarbij een heerlijke baggermolenkoek.
Na de koffie werden we in groepjes verdeeld en enthousiaste gidsen hebben ons door dit prachtige museum geleid, waar op dit moment een tijdelijke expositie “Zand in beweging” over zandwinning en zandtransport in Nederland is.

Oostvoorne en 2e Maasvlakte
Rond 11.30 uur stapten wij in de bus richting Oostvoorne. Hier is geluncht op een bijzondere locatie in de duinen.
Na deze lunch gingen we naar FutureLand op de 2e Maasvlakte, waar we aan boord gingen van de FutureLand Ferry, Henry Hudson.
Tijdens deze rondvaart door de nieuwe havens werd door een voorlichter het verhaal van Maasvlakte 2 verteld. 

Het Rode Kruis in vroeger dagen

Iedereen kent het Rode Kruis. Ook bij OZM, althans dat dachten we. We wilden een tentoonstelling over de wijk- en buurtzorg, omdat het daar ook allemaal geen rozengeur en manenschijn is. Al snel bleek dat dat aktiviteiten zijn, niet van het Rode Kruis, maar van het Groene Kruis.

Het Groene Kruis had echter geen voorwerpen uit het verleden meer beschikbaar. Dus gingen we toch maar eens op bezoek bij het Rode Kruis, wetende dat die zich vooral bezighouden met EHBO- en ALD-trainingen, rampen-en calamiteitenbestrijding en ondersteuning bij grote evenementen en – incidenteel – hulp aan een zelfstandige patiënt. En…..ze hadden veel voorwerpen die wij enige tijd in bruikleen konden krijgen. Dus wij reden met kisten vol, enkele losse voorwerpen en oude uniformen terug naar het museum.

We hebben inmiddels de voorwerpen geplaatst op een aantal tafels en een vitrine in het museum en er zijn twee etalagepoppen aangekleed met Rode Kruis kledij.

Het is een heel diverse verzameling geworden, waarbij het soms raden is wat nu wat is en waarvoor het werd gebruikt. Zo staat er een voorwerp dat op het eerste gezicht wel een friteuse lijkt, maar bij nader inzien een sterilisatietrommel voor medische voorwerpen blijkt te zijn. Een ander voorwerp lijkt op een bladveer, maar is een set houten beenspalken van verschillende afmetingen.

De tentoonstelling zal worden geopend op zaterdag 23 februari om 14:00 uur door twee Moerkapelse dames:
– Cobi van der Spek die werkzaam is als trainer bij het Rode Kruis
– Anneke de Vrij-van Sprang die jarenlang bestuurslid is geweest van de afdeling Zevenhuizen-Moerkapelle van het Rode Kruis.

Nieuw boek over Moerkapelle, Rens Luijtjes en zijn schilderijen!

Wij zijn zeer verheugd om hier te kunnen aankondigen dat we als Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle een nieuw boek lanceren! Het boekwerkje is geschreven en samengesteld door ons bestuurslid Cobi van Weringh-Schotte en alleen bij OZM te koop.

Het boekje bevat een overzicht van de schilderijen van Rens Luijtjes, waarvan een groot deel in 2017 te zien was in de koffiehoek van het Historisch Centrum ‘Ons Verleden’. De tentoonstelling begon toen met veertig kunstwerken, maar gedurende het jaar groeide dit aantal tot zestig. Van alle bij ons bekende schilderijen is een foto opgenomen in deze catalogus.

Naast het fotograferen van de schilderijen, is onderzoek gedaan naar de achtergrond van Rens Luijtjes. Wie was deze persoon? Waar is hij opgegroeid? Wie waren zijn familieleden? Daarvoor zijn diverse archieven geraadpleegd en heel wat oude kranten doorgebladerd. De gegevens uit die archieven zijn vervolgens ook verwerkt en zijn samen met een genealogie van de familie Luijtjes opgenomen in dit boek.

Het boek belicht een interessant aspect van de Moerkapelse geschiedenis en bevat 40 evenwichtig gevormde, kleurrijke pagina’s op A4 formaat. Kortom, een exclusief cadeau dat u voor de feestdagen in huis kunt hebben.

Het boek kost € 9,- voor donateurs; niet-donateurs betalen € 12,50.

De lancering van het boek vindt plaats op vrijdag 16 november a.s. om 14.00 uur in café ’Het Wapen van Moerkapelle’. Het eerste exemplaar zal aan Trudy Wiggers overhandigd worden. U kunt die dag hier het boek  kopen tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna is het boek te koop in ons Historisch Centrum en ook bij de personen hieronder af te halen (graag contant betalen).

In Moerkapelle: Ria Lindhout-de Leeuw (079-5932207), Hollevoeterlaan 43.
In Zevenhuizen: Cobi van Weringh-Schotte (0180-632575), Perkstraat 83 en bij Pim van der Zalm (0180-633077), Rozenstraat 21.

Onlangs gerestaureerde oorkonde nu te zien in ons Historisch Centrum
Vanwege het leeg opleveren van het oude gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel ten behoeve van de sloop van dit gemeentehuis, heeft onze stichting onlangs een historische oorkonde van de gemeente ontvangen.
Deze oorkonde was echter door waterschade behoorlijk aangetast. De situatie met deze waterschade kunt u op de afbeelding hiernaast goed zien.

 

 

 

Als bestuur hebben we besloten om deze oorkonde te laten restaureren. Dit soort waardevolle documenten willen wij in de best mogelijke staat kunnen bewaren voor de toekomst. Dat is immers één van onze hoofdtaken.
De restauratie is daarop uitgevoerd door het papierrestauratieatelier SNPR te Gouda. Het resultaat van deze restauratie is op de  afbeelding hiernaast te zien. U ziet: een groot positief verschil ten opzichte van de oude situatie.
In ons Historisch Centrum is de oorkonde nu weer in de originele lijst te bezichtigen. Het bijbehorende verhaal achter deze oorkonde is te vinden in VT133.

15 maart 2018: Tweede druk van “Groeiende dorpen” beschikbaar.
Nadat de eerste druk van dit boek in zo’n zes weken was uitverkocht, heeft het bestuur van st. Oud Zevenhuizen-Moerkapelle besloten tot een tweede druk. Deze 2e druk wordt niet meer gesponsord door de Jumbo en er zijn 4 kleine verbeteringen in het boel aangebracht.
Vanaf 15 maart is het boek dus weer volop te koop.

Nieuw boek over Zevenhuizen-Moerkapelle is nu uit!
Schrijfster van dit boek “Groeiende Dorpen” is ons bestuurslid Cobi van Weringh-Schotte. De ondertitel van het boek luidt “Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat in oude en nieuwe foto’s”. Daarmee is direct duidelijk wat u kunt verwachten. De oude foto’s zijn nagenoeg allemaal van na 1950 waardoor de herkenbaarheid van deze oude foto’s groot is. Daarnaast is van iedere oude foto een actuele foto genomen vanaf ongeveer dezelfde plaats. Een feest van herkenning dus. Behalve een kijkboek is het ook nog eens heerlijk informatief. Het boek bestaat uit 128 pagina’s en is hardcover. In het boek zijn ca 120 foto’s van Zevenhuizen opgenomen, ruim 90 van Moerkapelle en ca 25 van Oud Verlaat.  Het boek is  te koop in het Historisch Centrum. Het boek kost € 15,-. Donateurs krijgen het boek voor €10,- (‘één boek per donateur’).

Voor oudere nieuwsberichten klik hier