Verleden Tijdschrift

Vier maal per jaar brengt de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle het Verleden Tijdschrift uit. Gemiddeld telt een uitgave 24 pagina’s. Op de kaft van het tijdschrift staat een fragment van de kaart van ‘de ambachten Zevenhuizen en Moerkapelle’. Het is een fragment van Colomm uit 1639. Naast historische en genealogische bijdragen is uiteraard ook wel een actualiteit een onderwerp van het Verleden Tijdschrift. Met het tijdschrift wordt mede het contact met de donateurs onderhouden.

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” zijn losse nummers verkrijgbaar.

VT 134,  34e jaargang,  september 2018

In dit nummer:

 • Open Monumentendag 2018. In twee pagina’s gaat Cobi van Weringh in op wat er op deze dag te beleven was rondom de acttiviteiten op de Rotte.
 • Pokken in Moerkapelle. In dit verhaal gaat Johan Bakker dieper in op de pokkenepidemie die Moerkapelle in 1871 trof. Misschien wel de grootste ramp uit de Moerkapelse historie.
 • Een tweede oorkonde en een steen voor Zevenhuizen vanuit Wageningen. Nadat in VT133 Adri den Boer is ingegaan op een oorkonde uit 1940, wordt in dit artikel ingegaan op de tweede oorkonde voor Zevenhuizen vanuit Wageningen.
 • Een onbekende boerderij als zoekplaatje. In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op een foto met een onbekende boerderij en hoe hij uiteindelijk vond waar deze boerderij gestaan heeft.

VT 133,  34e jaargang,  juni 2018

In dit nummer:

 • Interview met Bert en Sija Tuitel-Molendijk.  In dit interview van Gerda Besselink wordt aandacht geschonken aan het leven van Bert en Sija Tuitel. Dit leven is verknoopt met het familiebedrijf van het vervoersbedrijf van Tuitel. De geschiedenis van dit vrachtrijders bedrijf komt uitgebreid aan de orde. Ook hun inzet voor de Stichting Kinderhulp Roemenië wordt geschetst. Als laatste is een genealogie van de fam. Tuitel opgenomen.
 • Wageningse evacuatie en oorkondes van 1940. Onlangs verkreeg onze stichting een oorkonde uit 1940. Geschonken door de gemeente Zuidplas en afkomstig van de gemeente Wageningen. Adri den Boer gaat in dit artikel nog een keer in op de achtergrond van deze oorkonde.
 • Herinneringen van een film(avond). Arie Boertje kijkt nog een keer terug op de vertoning van de “Sursum-Corda”-film van Moerkapelle uit 1959.

VT 132,  34e jaargang,  maart 2018

Dit nummer is redactioneel volledig in kleur! In dit nummer:

 • Het kruis van molen 5 komt weer thuis.  In dit uitgebreide artikel gaat Johan Bakker in op de verhuizingen die het kruis (binnen- en buitenroede) van molen 5 uit Moerkapelle heeft gemaakt, hoe dit in België is beland en dat dit nu uiteindelijk weer terugkomt naar Moerkapelle (uit België).
 • Jeugdherinneringen aan Zevenhuizen. De auteur, Els Slappendel, beschrijft in dit artikel postuum een aantal jeugdherinneringen aan haar geliefde dorp Zevenhuizen.
 • Excursie 2018 naar Volendam. Ria Lindhout geeft het programma voor onze “grote” excursie van 2018 weer.

VT 131,  33e jaargang,  december 2017

In dit nummer:

 • Een fotolijst met historie.  Johan Bakker gaat in op een fotolijst afkomstig uit zijn familie en geeft aan hoe het achterliggende verhaal te koppelen is aan de grote brand van Moerkapelle in 1905.
 • De Rotte, voor vervoer over water. Aan de hand van zijn genealogie en verder onderzoek, gaat Wim Alphenaar dieper in op de turfwinning die zijn voorvaderen uitgeoefend hebben en de daarmee samenhangende vormen van vervoer over water.
 • Wie was de laatste pastoor van Zevenhuizen? Adri den Boer gaat in op twee verschillende inzichten op dit punt; namelijk die van C.A Kuysten en die van Ignatius Walvis.
 • De Zevenlanden. Een enigzins prikkelend artikel van Jan Dirk Dorrepaal over de toekomstige ontwikkelingen van ons werkgebied en de mogelijke nieuwe uitdagingen die dit voor OZM teweeg brengt.
 • Een legaat voor onze stichting. Deze zomer heeft de OZM een legaat ontvangen van mevr. C. Dogterom-Bontenbal. In dit artikel gaat Pim van der Zalm iets meer in op de achtergrond van deze vrouw.
 • “Kleine” Excursie naar molen “De Vrijheid” in Schiedam. Aankondiging van een tussentijdse excursie met maximaal 25 personen.

VT 130,  33e jaargang,  september 2017

In dit nummer:

 • Shantykoor “Het Kraaiennest”.  Gerda Besselink gaat in op de geschiedenis van dit koor gedurende de afgelopen ruim 20 jaar.  Van het prille begin tot het succesvolle koor dat ze nu zijn.
 • Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren.  In december 2016 was het vijftig jaar geleden dat goedkeuring gegeven werd aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Dit artikel gaat in op deze periode van 50 jaar . Het artikel verscheen eerder in het blad va de historische vereniging Bergschenhoek.
 • Excursie 2017 naar de Veluwe. Piet en Ria Koole blikken terug op deze excursie.

VT 129,  33e jaargang,  juni 2017

In dit nummer:

 • Geertruida-hoeve.  Adri den Boer gaat in op deze Nieuwerkerkse boerderij met Zevenhuizense link. Het is op dit moment het meest verwaarloosde rijksmonument van Zuidplas.
 • Herinneringen aan slagerij Hol. Hans Hol haalt enkele herinneringen op aangaande de slagerij van zijn vader in het Moerkapelle van rond 1960.
 • Interview met Nico Evers. Oud tuinder Nico Evers vertelt over het ontstaan van de diverse bedrijven die voortkomen uit de familie Evers. Via Zevenhuizen en Nieuwerkerk is de familie uiteindelijk in Moerkapelle terecht gekomen. Verdere uitbreiding naar buiten Moerkapelle vindt nog steeds plaats.
 • Historische straatnamen in Nesselande (deel 2). Adri den Boer gaat, 10 jaar na zijn eerste artikel over dit onderwerp, verder in op nieuwe straatnamen in Nesselande. Duidelijk is dat veel zaken op dit punt niet helemaal juist zijn en dat is toch wel slordig voor zoiets als een straatnaam die nog heel lang mee moet.

VT 128,  33e jaargang,  maart 2017

In dit nummer:

 • Dirk Smits en de Rottestroom.  Eric Cossee gaat dieper in op het beroemde boek over de Rotte van Dirk Smits uit 1750. Er wordt ingegaan op het (remonstrantse) milieu waarin Dirk Smits opgroeit en de totstandkoming van zijn hoofdwerk. Het werk wordt hoofdstuk voor hoofdstuk beschreven en verklaard en alle prenten uit dit boek zijn in dit artikel opgenomen.
 • Excursie 2017. Ria Lindhout kondigt de “grote” excursie voor 2017 aan.
 • Herinneringen bij een foto: Televisiekijken op de grond.  Op zijn eigen wijze deelt Arie Boertje zijn herinneringen uit het Moerkapelle van zijn jeugd.
 • Dit nummer bevat ook het jaarverslag over 2016.

VT 127,  32e jaargang,  december 2016

In dit nummer:

 • De Zevenhuizense afdeling van Volksonderwijs.  Adri den Boer gaat in op de geschiedenis van het volksonderwijs in Zevenhuizen. Van de oprichting tot de opheffing. Toch is er nog steeds een restant van het volksonderwijs in Zevenhuizen te vinden.
 • Moerkapelle, knap ongezond. J.S. Bakker geeft aan dat Moerkapelle in de periode 1856 – 1860 het hoogste sterftecijfer van Nederland had.

VT 126,  32e jaargang,  september 2016

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling “Meten en wegen”.  Onze conservator Hans Ditters doet een vooraankondiging van de nieuwe tentoonstelling die in november geopend wordt.
 • Vrouwen van Nu Moerkapelle, meer dan 70 jaar historie. Vrouwen van Nu afdeling Moerkapelle bestaan ruim 70 jaar. Voor Wil de Heer en Janny Zuidema tijd om eens een duik in het verleden te maken.
 • Pontjes over de Rotte (vervolg). Naar aanleiding van reacties op het artikel in het vorige nummer blijkt er nog een pontje bij Oud Verlaat te zijn geweest.
 • Zevenhuizense kroonluchters Rotterdams museumbezit. In dit artikel wordt een foto en een verkoopadvertentie van de Zevenhuizen kroonluchters gepubliceerd. De kroonluchters zijn in 1866 door de N.H. kerk verkocht en bevinden zich nu in museum Rotterdam. Artikel is van Adri den Boer.
 • Excursie op 4 juni naar ‘s-Hertogenbosch. Ab van der  Elst blikt terug op deze geslaagde excursie.
 • Boekbespreking. Pim van der Zalm heeft een korte bespreking van het nieuwe boek van Bram Veerman: “Zevenhuizen door het oog van de naald”.
 • Tentoonstelling “Iconen en Symbolen”. Cobi van Weringh kondigt een nieuwe kleine tentoonstelling aan welke geopend wordt op Open Monumenten Dag 2016 (10-09-2016)

VT 125,  32e jaargang,  juni 2016

In dit nummer:

 • De veerpont van Blom over de Rotte. In dit artikel van Fried Füss wordt ingegaan op de geschiedenis van de (kabel)pont over de Rotte tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek vanaf het begin rond 1884 tot de opheffing in 1966. In de volksmond “de pont van Blom”. Janus Blom was de laatste veerman.
 • Pontjes over de Rotte. N.a.v. het artikel in ditzelfde  nummer over de pont van Blom, wordt gekeken naar welke pontjes er nog meer op de Rotte geweest zijn. Er zijn een aantal pontjes bekend, maar veel informatie is er verder niet over deze pontjes.
 • Herinneringen bij een ansichtkaart. Arie Boertje haalt herinneringen op over de Waterplas in Moerkapelle.

VT 124,  32e jaargang,  maart 2016

In dit nummer:

 • Een interview met Adrianus Krijgsman. De heer Krijgsman heeft een groot deel van zijn leven als boer doorgebracht aan de Middelweg in Zevenhuizen. In dit interview door Elly van Gelderen, wordt met name ingegaan op zijn tijd in Papoea-Nieuw-Guinea, direct na WOII.
 • Iets over de laatste ambachtsheren van Moerkapelle. Adri den Boer stelt de  veranderende rol van een ambachtsheer in de tweede helft van de 19 eeuw aan de orde. De laatst bekende ambachtsheren van Moerkapelle passeren de revue, maar wie exact de laatste ambachtsheer van Moerkapelle is geweest is vooralsnog onbekend.
 • Predikantenborden te Moerkapelle. Arie Brugmans gaat in op de grafsteen van Ds. Van Elven en de verschillen van de tekst op die steen met die op het predikantenbord in de N.h. kerk te Moerkapelle.
 • Boekbespreking van nieuw boek over de familie Dekker uit Moerkapelle. Pim van der Zalm bespreekt het nieuwe boek “kroniek van een verdekkerde familie” over o.a. de genealogie van Leen Dekker te Moerkapelle. Ook wordt een nooit gebouwd bevrijdingsmonument, ontworpen door diezelfde Leen Dekker, beschreven.

Oudere nummers van het Verleden Tijdschrift komen hieronder aan de orde.

VT 123,  31e jaargang,  december 2015

tijdschrift

Taxatiemiddag op 14 november 2015
* door Pim van der Zalm

Bridge Club Zevenhuizen
* door Frans Schiereck en Frank Niewold

De jacht op Sivoli
* door Adri den Boer en Pim van der Zalm

Predikantsportretten als dorpshistorie
* door Adri den Boer

Excursie naar museum Oud Overschie
* door Pim van der Zalm