Verleden Tijdschrift

Vier maal per jaar brengt de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle het Verleden Tijdschrift uit. Gemiddeld telt een uitgave 24 pagina’s. Op de kaft van het tijdschrift staat een fragment van de kaart van ‘de ambachten Zevenhuizen en Moerkapelle’. Het is een fragment van Colomm uit 1639. Naast historische en genealogische bijdragen is uiteraard ook wel een actualiteit een onderwerp van het Verleden Tijdschrift. Met het tijdschrift wordt mede het contact met de donateurs onderhouden.

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” zijn losse nummers verkrijgbaar.

VT 137, 35e jaargang, juni 2019

In dit nummer:

 • Koninklijke onderscheiding voor onze vrijwilliger Hans van Lowijde
  Onze vrijwilliger en oud-bestuurslid Hans van Lowijde heeft op 26 april 2019 uit handen van waarnemend burgemeester van Zuidplas, de heer Stoop, een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten voor de Sticting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en anderzijds voor de R.K.Gemeenschap van Moerkapelle-Zevenhuizen.
 • Wonen bij de Holvoeterbrug
  Gerda Besselink heeft de levensverhalen van Lies Zuidema en Janny Zuidema-de Jong beschreven. Lies Zuidema is geboren op de boerderij van zijn ouders in Zevenhuizen aan de Holvoeterbrug. Over deze brug werd al in 1650 gesproken. Vanaf 1954 is Lies (eerst samen met zijn moeder) op de bij de Holvoeterbrug gelegen boerderij gaan boeren.
  Janny Zuidema-de Jong is eveneens in Zevenhuizen geboren, en wel aan de Burgemeester Klinkhamerweg.
  Lies en Janny zijn in 1963 getrouwd en – hoewel Janny soms hand- en spandiensten verrichte op de boerderij – werkte Lies alleen op de boerderij. Toen Lies 65 was geworden, besloot hij een maatschap aan te gaan met zijn neef, en inmiddels zet deze neef het landbouwbedrijf voort als zelfstandig boer. Lies en Janny wonen nu achter de boerderij aan de Rotte.
 • Tennisclub Zevenhuizen 50 jaar (deel 2)
  Ingrid Heijkoop vervolgt in dit nummer van VT haar artikel over het 50-jarig jubileum van de Tennisclub Zevenhuizen. Dit maal komen de gebeurtenissen van de Tennisclub van 1997 tot en met 2017 aan de beurt. Net als in het vorige nummer worden de gebeurtenissen in de Tennisclub afgezet tegen het wereldnieuws in dezelfde periode.
 • 1694: Niet-uitgevoerde “Dijkage” van Zevenhuizen
  Adri den Boer belicht in dit artikel een oud plan uit 1694 van Jhr. Cornelius van Ouwendijk (1647-1704) om de waterstaatkundige, landbouwkundige en economische situatie van Zevenhuizen en omgeving te verbeteren. Dit plan werd evenwel niet aangenomen. Wel is dit ambitieuze dijkagevoorstel (dijkage = “het door dijken omsloten gebied”) alsmede een kaart daarvan bewaard gebleven.

VT 136, 35e jaargang, maart 2019

In dit nummer:

 • De Kapelle Vliegers. Hierin beschrijft Dick den Hertog de geschiedenis van de postduivenvereniging “de Kapelle Vliegers” uit Moerkapelle, die van 1947 tot 1987 heeft bestaan. Deze vereniging, opgericht op initiatief van Arie Ottevanger, had  niet alleen leden uit Moerkapelle, maar ook uit omliggende gemeenten, omdat zij was aangesloten bij “de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers”.
 • Tennisclub Zevenhuizen vijftig jaar (deel 1). Ingrid Heijkoop beschrijft aan de hand van een tijdlijn de geschiedenis van de Tennisclub Zevenhuizen (TZ), die in 2018 vijftig jaar bestond. Deze vereniging werd op 28 september 1968 opgericht in een vergadering in Hotel Vos onder leiding van Arie van Rijs en Ben de Geus.
 • Meer van dubbelschilder Jan Bontenbal. In dit artikel belicht Adri den Boer in het kort het leven en enkele werken van huis- en kunstschilder Jan Bontenbal (1823 – 1905) uit Zevenhuizen.

VT 135, 34e jaargang, december 2018

In dit nummer:

 • De geschiedenis van het meubelbedrijf Voorbrood. Pim van der Zalm belicht in dit artikel de historie van het bedrijf Voorbrood. Dit bedrijf bestond in 2018 formeel 100 jaar. Oorspronkelijk begonnen in Rotterdam, verhuist dit meubelbedrijf begin jaren ’50 naar Zevenhuizen.
 • Het levensverhaal van Hennie Voorbrood-Van der Windt. Dit levensverhaal, geschreven door Gerda Besselink, vertelt de levensgeschiedenis van de vrouw van de voormalige directeur en moeder van de huidige directie van meubelbedrijf Voorbrood. Hennie – geboren in Velsen-IJmuiden, trouwde in 1957 en verhuist in 1960 naar Zevenhuizen.
 • Genealogie Voorbrood. Deze genealogie, geschreven door Cobi van Weringh-Schotte, begint bij Willem Michaël Philip Voorbrood, geboren omstreeks 1750 en eindigt bij de huidige 2 directeuren, Pieter (4 feb 1959) en Johannes Cornelis Voorbrood (11 jan 1966).

VT 134,  34e jaargang,  september 2018

In dit nummer:

 • Open Monumentendag 2018. In twee pagina’s gaat Cobi van Weringh in op wat er op deze dag te beleven was rondom de acttiviteiten op de Rotte.
 • Pokken in Moerkapelle. In dit verhaal gaat Johan Bakker dieper in op de pokkenepidemie die Moerkapelle in 1871 trof. Misschien wel de grootste ramp uit de Moerkapelse historie.
 • Een tweede oorkonde en een steen voor Zevenhuizen vanuit Wageningen. Nadat in VT133 Adri den Boer is ingegaan op een oorkonde uit 1940, wordt in dit artikel ingegaan op de tweede oorkonde voor Zevenhuizen vanuit Wageningen.
 • Een onbekende boerderij als zoekplaatje. In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op een foto met een onbekende boerderij en hoe hij uiteindelijk vond waar deze boerderij gestaan heeft.

VT 133,  34e jaargang,  juni 2018

In dit nummer:

 • Interview met Bert en Sija Tuitel-Molendijk.  In dit interview van Gerda Besselink wordt aandacht geschonken aan het leven van Bert en Sija Tuitel. Dit leven is verknoopt met het familiebedrijf van het vervoersbedrijf van Tuitel. De geschiedenis van dit vrachtrijders bedrijf komt uitgebreid aan de orde. Ook hun inzet voor de Stichting Kinderhulp Roemenië wordt geschetst. Als laatste is een genealogie van de fam. Tuitel opgenomen.
 • Wageningse evacuatie en oorkondes van 1940. Onlangs verkreeg onze stichting een oorkonde uit 1940. Geschonken door de gemeente Zuidplas en afkomstig van de gemeente Wageningen. Adri den Boer gaat in dit artikel nog een keer in op de achtergrond van deze oorkonde.
 • Herinneringen van een film(avond). Arie Boertje kijkt nog een keer terug op de vertoning van de “Sursum-Corda”-film van Moerkapelle uit 1959.

VT 132,  34e jaargang,  maart 2018

Dit nummer is redactioneel volledig in kleur! In dit nummer:

 • Het kruis van molen 5 komt weer thuis.  In dit uitgebreide artikel gaat Johan Bakker in op de verhuizingen die het kruis (binnen- en buitenroede) van molen 5 uit Moerkapelle heeft gemaakt, hoe dit in België is beland en dat dit nu uiteindelijk weer terugkomt naar Moerkapelle (uit België).
 • Jeugdherinneringen aan Zevenhuizen. De auteur, Els Slappendel, beschrijft in dit artikel postuum een aantal jeugdherinneringen aan haar geliefde dorp Zevenhuizen.
 • Excursie 2018 naar Volendam. Ria Lindhout geeft het programma voor onze “grote” excursie van 2018 weer.

VT 131,  33e jaargang,  december 2017

In dit nummer:

 • Een fotolijst met historie.  Johan Bakker gaat in op een fotolijst afkomstig uit zijn familie en geeft aan hoe het achterliggende verhaal te koppelen is aan de grote brand van Moerkapelle in 1905.
 • De Rotte, voor vervoer over water. Aan de hand van zijn genealogie en verder onderzoek, gaat Wim Alphenaar dieper in op de turfwinning die zijn voorvaderen uitgeoefend hebben en de daarmee samenhangende vormen van vervoer over water.
 • Wie was de laatste pastoor van Zevenhuizen? Adri den Boer gaat in op twee verschillende inzichten op dit punt; namelijk die van C.A Kuysten en die van Ignatius Walvis.
 • De Zevenlanden. Een enigzins prikkelend artikel van Jan Dirk Dorrepaal over de toekomstige ontwikkelingen van ons werkgebied en de mogelijke nieuwe uitdagingen die dit voor OZM teweeg brengt.
 • Een legaat voor onze stichting. Deze zomer heeft de OZM een legaat ontvangen van mevr. C. Dogterom-Bontenbal. In dit artikel gaat Pim van der Zalm iets meer in op de achtergrond van deze vrouw.
 • “Kleine” Excursie naar molen “De Vrijheid” in Schiedam. Aankondiging van een tussentijdse excursie met maximaal 25 personen.

VT 130,  33e jaargang,  september 2017

In dit nummer:

 • Shantykoor “Het Kraaiennest”.  Gerda Besselink gaat in op de geschiedenis van dit koor gedurende de afgelopen ruim 20 jaar.  Van het prille begin tot het succesvolle koor dat ze nu zijn.
 • Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren.  In december 2016 was het vijftig jaar geleden dat goedkeuring gegeven werd aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Dit artikel gaat in op deze periode van 50 jaar . Het artikel verscheen eerder in het blad va de historische vereniging Bergschenhoek.
 • Excursie 2017 naar de Veluwe. Piet en Ria Koole blikken terug op deze excursie.

VT 129,  33e jaargang,  juni 2017

In dit nummer:

 • Geertruida-hoeve.  Adri den Boer gaat in op deze Nieuwerkerkse boerderij met Zevenhuizense link. Het is op dit moment het meest verwaarloosde rijksmonument van Zuidplas.
 • Herinneringen aan slagerij Hol. Hans Hol haalt enkele herinneringen op aangaande de slagerij van zijn vader in het Moerkapelle van rond 1960.
 • Interview met Nico Evers. Oud tuinder Nico Evers vertelt over het ontstaan van de diverse bedrijven die voortkomen uit de familie Evers. Via Zevenhuizen en Nieuwerkerk is de familie uiteindelijk in Moerkapelle terecht gekomen. Verdere uitbreiding naar buiten Moerkapelle vindt nog steeds plaats.
 • Historische straatnamen in Nesselande (deel 2). Adri den Boer gaat, 10 jaar na zijn eerste artikel over dit onderwerp, verder in op nieuwe straatnamen in Nesselande. Duidelijk is dat veel zaken op dit punt niet helemaal juist zijn en dat is toch wel slordig voor zoiets als een straatnaam die nog heel lang mee moet.

VT 128,  33e jaargang,  maart 2017

In dit nummer:

 • Dirk Smits en de Rottestroom.  Eric Cossee gaat dieper in op het beroemde boek over de Rotte van Dirk Smits uit 1750. Er wordt ingegaan op het (remonstrantse) milieu waarin Dirk Smits opgroeit en de totstandkoming van zijn hoofdwerk. Het werk wordt hoofdstuk voor hoofdstuk beschreven en verklaard en alle prenten uit dit boek zijn in dit artikel opgenomen.
 • Excursie 2017. Ria Lindhout kondigt de “grote” excursie voor 2017 aan.
 • Herinneringen bij een foto: Televisiekijken op de grond.  Op zijn eigen wijze deelt Arie Boertje zijn herinneringen uit het Moerkapelle van zijn jeugd.
 • Dit nummer bevat ook het jaarverslag over 2016.

VT 127,  32e jaargang,  december 2016

In dit nummer:

 • De Zevenhuizense afdeling van Volksonderwijs.  Adri den Boer gaat in op de geschiedenis van het volksonderwijs in Zevenhuizen. Van de oprichting tot de opheffing. Toch is er nog steeds een restant van het volksonderwijs in Zevenhuizen te vinden.
 • Moerkapelle, knap ongezond. J.S. Bakker geeft aan dat Moerkapelle in de periode 1856 – 1860 het hoogste sterftecijfer van Nederland had.

VT 126,  32e jaargang,  september 2016

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling “Meten en wegen”.  Onze conservator Hans Ditters doet een vooraankondiging van de nieuwe tentoonstelling die in november geopend wordt.
 • Vrouwen van Nu Moerkapelle, meer dan 70 jaar historie. Vrouwen van Nu afdeling Moerkapelle bestaan ruim 70 jaar. Voor Wil de Heer en Janny Zuidema tijd om eens een duik in het verleden te maken.
 • Pontjes over de Rotte (vervolg). Naar aanleiding van reacties op het artikel in het vorige nummer blijkt er nog een pontje bij Oud Verlaat te zijn geweest.
 • Zevenhuizense kroonluchters Rotterdams museumbezit. In dit artikel wordt een foto en een verkoopadvertentie van de Zevenhuizen kroonluchters gepubliceerd. De kroonluchters zijn in 1866 door de N.H. kerk verkocht en bevinden zich nu in museum Rotterdam. Artikel is van Adri den Boer.
 • Excursie op 4 juni naar ‘s-Hertogenbosch. Ab van der  Elst blikt terug op deze geslaagde excursie.
 • Boekbespreking. Pim van der Zalm heeft een korte bespreking van het nieuwe boek van Bram Veerman: “Zevenhuizen door het oog van de naald”.
 • Tentoonstelling “Iconen en Symbolen”. Cobi van Weringh kondigt een nieuwe kleine tentoonstelling aan welke geopend wordt op Open Monumenten Dag 2016 (10-09-2016)

VT 125,  32e jaargang,  juni 2016

In dit nummer:

 • De veerpont van Blom over de Rotte. In dit artikel van Fried Füss wordt ingegaan op de geschiedenis van de (kabel)pont over de Rotte tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek vanaf het begin rond 1884 tot de opheffing in 1966. In de volksmond “de pont van Blom”. Janus Blom was de laatste veerman.
 • Pontjes over de Rotte. N.a.v. het artikel in ditzelfde  nummer over de pont van Blom, wordt gekeken naar welke pontjes er nog meer op de Rotte geweest zijn. Er zijn een aantal pontjes bekend, maar veel informatie is er verder niet over deze pontjes.
 • Herinneringen bij een ansichtkaart. Arie Boertje haalt herinneringen op over de Waterplas in Moerkapelle.

VT 124,  32e jaargang,  maart 2016

In dit nummer:

 • Een interview met Adrianus Krijgsman. De heer Krijgsman heeft een groot deel van zijn leven als boer doorgebracht aan de Middelweg in Zevenhuizen. In dit interview door Elly van Gelderen, wordt met name ingegaan op zijn tijd in Papoea-Nieuw-Guinea, direct na WOII.
 • Iets over de laatste ambachtsheren van Moerkapelle. Adri den Boer stelt de  veranderende rol van een ambachtsheer in de tweede helft van de 19 eeuw aan de orde. De laatst bekende ambachtsheren van Moerkapelle passeren de revue, maar wie exact de laatste ambachtsheer van Moerkapelle is geweest is vooralsnog onbekend.
 • Predikantenborden te Moerkapelle. Arie Brugmans gaat in op de grafsteen van Ds. Van Elven en de verschillen van de tekst op die steen met die op het predikantenbord in de N.h. kerk te Moerkapelle.
 • Boekbespreking van nieuw boek over de familie Dekker uit Moerkapelle. Pim van der Zalm bespreekt het nieuwe boek “kroniek van een verdekkerde familie” over o.a. de genealogie van Leen Dekker te Moerkapelle. Ook wordt een nooit gebouwd bevrijdingsmonument, ontworpen door diezelfde Leen Dekker, beschreven.

Oudere nummers van het Verleden Tijdschrift komen hieronder aan de orde.

VT 123,  31e jaargang,  december 2015

tijdschrift

Taxatiemiddag op 14 november 2015
* door Pim van der Zalm

Bridge Club Zevenhuizen
* door Frans Schiereck en Frank Niewold

De jacht op Sivoli
* door Adri den Boer en Pim van der Zalm

Predikantsportretten als dorpshistorie
* door Adri den Boer

Excursie naar museum Oud Overschie
* door Pim van der Zalm