ANBI – status

anbiDe stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw gift of legaat onder voorwaarden extra aftrekbaar van de belasting.

Kijk op www.anbi.nl of op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

RSIN               : 804152937
KvK nummer: 41173062

De fiscale regels voor een culturele ANBI zijn naar onze interpretatie als volgt:

  1. Giften aan OZM zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een minimum van 1% en een maximum van 10% van het belastbaar inkomen.
  2. Giften mogen met 25% verhoogd worden vanwege het feit dat we een culturele ANBI zijn.
  3. Indien de gever zich vastlegt om gedurende een periode van 5 jaar ongeveer hetzelfde bedrag te geven is de gift volledig aftrekbaar en vervallen de minimum- en maximumgrens. Dit kan via een onderhandse akte.

Zie voor ons huidige beleidsplan (2019-2023):  OZM-Beleidsplan 2019-2023 DEF

Zie voor ons financieel jaaroverzicht over 2019: financieel verslag over 2019