ANBI – status

anbiDe stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw gift of legaat onder voorwaarden extra aftrekbaar van de belasting.

Kijk op www.anbi.nl of op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

RSIN               : 804152937
KvK nummer: 41173062

De fiscale regels voor een culturele ANBI zijn naar onze interpretatie als volgt:

  1. Giften aan OZM zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een minimum van 1% en een maximum van 10% van het belastbaar inkomen.
  2. Giften mogen met 25% verhoogd worden vanwege het feit dat we een culturele ANBI zijn.
  3. Indien de gever zich vastlegt om gedurende een periode van 5 jaar ongeveer hetzelfde bedrag te geven is de gift volledig aftrekbaar en vervallen de minimum- en maximumgrens. Dit kan via een onderhandse akte.

Zie voor ons huidige beleidsplan (2019-2023):  OZM-Beleidsplan 2019-2023
In ons beleidsplan valt te lezen dat we de komende periode streven naar:
1. Eén maandelijkse openstelling van  ons Historisch Centrum;
2. Het uitbrengen van ons ‘Verleden Tijdschrift’ één keer per kwartaal;
3. Het verder digitaliseren van onze fotobeeldbank en voorwerpenbeeldbank;
4. Het twee keer per jaar organiseren van een lezing;
5. Het (minimaal) jaarlijks organiseren van een excursie met historische inslag;
6. Het tot staan brengen van de teruggang in aantallen donateurs.

Kijk hier voor ons financieel jaaroverzicht over 2022 en de begroting voor 2023.