ANBI – status

anbiDe stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw gift of legaat onder voorwaarden extra aftrekbaar van de belasting.

Kijk op www.anbi.nl of op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

RSIN               : 804152937
KvK nummer: 41173062

De fiscale regels voor een culturele ANBI zijn naar onze interpretatie als volgt:

  1. Giften aan OZM zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een minimum van 1% en een maximum van 10% van het belastbaar inkomen.
  2. Giften mogen met 25% verhoogd worden vanwege het feit dat we een culturele ANBI zijn.
  3. Indien de gever zich vastlegt om gedurende een periode van 5 jaar ongeveer hetzelfde bedrag te geven is de gift volledig aftrekbaar en vervallen de minimum- en maximumgrens. Dit kan via een onderhandse akte.

De IBAN van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle is: NL17 RABO 0140 3529 29

Zie voor ons huidige beleidsplan (2024):  OZM Beleidsplan 2024
Ons beleidsplan is  een plan dat één jaar geldig is en gezien kan worden als een beleidsplan voor een overgangsjaar. We constateren dat de ambities in ons oude beleidsplan te ambitieus zijn geweest en in 2024 willen we ons bezinnen op een beleidsplan voor de langere termijn dat realistisch is.

Kijk hier voor ons financieel jaaroverzicht over 2023 en de begroting voor 2024.

Eerder uitgebrachte financiële verslagen kunt u vinden via deze link: finversl