Archief tentoonstellingen

Overbruggingstentoonstelling: Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen “Toen en nu”  januari 2020 t/m augustus 2021
Als kleine tussenexpositie en in afwachting van een grote nieuwe tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, lassen we een oude bekende in. Een tentoonstelling met diverse oude foto’s van “onze” dorpen van vroeger. Meestal zijn dit afbeeldingen van oude ansichten waarbij we van ongeveer dezelfde locatie er een recente foto naast hebben gehangen. Op die manier wordt duidelijk hoeveel er veranderd is in onze dorpen. Soms ook is er weinig veranderd.

Tentoonstelling ‘Speelgoed uit vroeger dagen’ september 2020 t/m juni 2021
Als tussenexpositie hebben we wat speelgoed uit eigen collectie tentoongesteld. Deze tentoonstelling is door de COVID-pandemie maar beperkt te zien geweest.

Tentoonstelling “het Rode Kruis in vroeger dagen” februari 2019 t/m december 2019
De lokale afdeling van het Rode Kruis heeft diverse voorwerpen aan ons in bruikleen gegeven, waarmee we deze tentoonstelling grotendeels tot stand konden brengen. Aangevuld met een aantal medische voorwerpen die we zelf in huis hadden, is het een aardig overzicht geworden van een stukje medische geschiedenis. Zo zijn er bijvoorbeeld 2 (etalage)poppen in Rode Kruis kleding, diverse medische voorwerpen, een sterilisatietrommel, beenspalken van verschillende afmetingen en nog veel meer voorwerpen te zien.

  

Tentoonstelling “schaalmodellen” maart 2018 t/m januari 2019
Een origineel idee: een schaalmodel tentoonstellen omdat dit bij het echte object niet (meer) kan. Denk bijvoorbeeld aan een vliegtuigen, een sluis, een waterput , een standbeeld of een miniatuur winkeltje van weleer. 

Tentoonstelling met aquarellen  en acryl schilderijen van Wim van Oostrom februari 2018 t/m januari 2019
In deze tentoonstelling waren 18 aquarellen en acryl schilderingen, die gemaakt zijn door de in Zevenhuizen wonende amateurtekenaar Wim van Oostrom, te zien.  Aan het eind van zijn werkzame leven ontdekt hij zijn creativiteit in het platte vlak. De keuze van zijn onderwerpen is zeer gevarieerd. Hij schildert stillevens van allerlei objecten, kleine details in het landschap, een boom, een vogel, een schaap, een wei vol schapen, en ook een blik in een bijzondere straat of een detail in die straat bij regenachtig weer.
Voor de tentoonstelling in de koffiehoek van het Historisch Centrum was een selectie gemaakt en gekozen voor schilderingen, die gemaakt zijn van lokale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsstraat met het oude Hotel Vos, de Dorpsstraat in de regen en zicht op de Eendragtspolder.

Tentoonstelling “Meten en Wegen”  november 2016 t/m februari 2018
“Meten is weten” en “wegen is een zegen”, want dan krijgt ieder eerlijk wat hem of haar toekomt. Bij een rondgang door ons museum ontdekten we tal van mooie voorwerpen die te maken hebben met meten en wegen. Echter, al onze voorwerpen zijn thematisch gerangschikt, maar staan wel door elkaar.
Daarom leek het ons een goede zaak om alle meet- en weegvoorwerpen eens uit te de vaste opstelling halen en hiermee een aparte, thematische tentoonstelling te maken. U krijgt hiermee een goed beeld van “meten en wegen door de jaren heen” en welke bijzondere voorwerpen wij op dat gebied in huis hebben.

Tentoonstelling met schilderijen Rens Luijtjes,  mei 2017 t/m november 2017
Deze tentoonstelling staat geheel in het teken van de schilderijen van de Moerkapelse amateurschilder Rens Luijtjes (1893-1974). Luijtjes was van 1943 tot 1968 caféhouder in Moerkapelle en schilderde zowel in opdracht als vrij werk. Hij schilderde niet alleen het dorp Moerkapelle, maar ook landschappen, poezen en portretten. De museumgroep is via diverse contacten achter de schilderijen van deze schilder aangegaan. Wat opvalt, is dat we op deze wijze veel schilderijen hebben achterhaald en dat deze ook spontaan zijn aangemeld. We kunnen ruim 40 schilderijen van Luijtjes tonen. Nog nooit is zijn werk op deze wijze aan het publiek getoond. Vooral interessant voor de Moerkapellenaren onder ons, maar iedereen kan verder van deze schilderijen genieten. Een bijzondere tentoonstelling waarvoor u eens rustig de tijd moet nemen.

Tentoonstelling “Iconen en Symbolen” – september 2016 t/m januari 2017
Het thema van Open Monumentendag 2016 was “Iconen en Symbolen”. Het thema van deze dag is door onze tentoonstellingswerkgroep ingevuld met een kleine tentoonstelling in de koffiehoek.
Te zien zijn foto’s, die her en der in Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat zijn gemaakt, zoals foto’s van gevelstenen, windwijzers, kunstobjecten en waardigheidstekens. Wij hebben getracht de fotocollecties op dit punt compleet te houden. Dit geeft een verrassende invulling van het thema.
Heeft u wel eens stil gestaan om goed te kijken welke windwijzers er in de gemeente allemaal zijn? Heeft u wel eens gekeken naar de diverse eerste stenen in ons dorp? Dit is uw kans om deze symbolen eens rustig allemaal te bekijken!

Expositie “Terug naar school” – januari 2016 t/m oktober 2016 
Te zien zijn veel klassenfoto’s van de zes lagere scholen, de huidige basisscholen, maar ook van de landbouwschool van Moerkapelle, de huishoudschool van Zevenhuizen en er zijn foto’s van de zondagsscholen uit de drie kernen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
Het gaat om in totaal zo’n 600 klassenfoto’s.  Een selectie van de klassenfoto’s wordt getoond op groot formaat, én met namenlijst. Maar alle 600 foto’s zijn te zien. Om de sfeer van de schoolklas van “lang geleden” terug te halen zijn er oude schoolplaten opgehangen, ligt er oud lesmateriaal en zijn er foto’s van de oude schoolgebouwen. Maar er staan ook een aantal oude schoolmeubeltjes. Hier kunt u zittend de klassenfoto’s en de namenlijsten bekijken. 

Foto-expositie “Urban Exploring” oude maalderij – mrt 2015 tot dec 2015
Urban Exploring staat voor het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen, met name gebouwen met een industriële achtergrond, zoals de oude maalderij in Zevenhuizen. Marco van den Arend, Jaap Reijm, Ad de Vries en Ko Everaert hebben met toestemming van de eigenaar binnen mooie foto’s gemaakt. Een selectie wordt getoond.

Foto-expositie “Agenten en politiebureaus” – mrt 2015 tot dec 2015
Waar in Moerkapelle en Zevenhuizen was de afgelopen eeuw het politiebureau? en “Wie waren in onze dorpen veldwachter, postcommandant of politieagent?” Wat bekend is bij OZM wordt getoond.

Tentoonstelling “Landbouw; hoe was het ook al weer?” – okt 2014 tot dec 2015
Met welk gereedschap en machinerie werkten de boeren in onze dorpen in de eerste helft van de vorige eeuw. Het landbouwmateriaal uit de collectie van de stichting is uitgebreid met veel voorwerpen, die in bruikleen zijn gegeven door “landbouwers in ruste”. Naast foto’s is er ook bewegend beeldmateriaal.

Foto-expositie “Gemeentelijke monumenten” – mrt 2014 tot febr 2015
Een overzichtstentoonstelling van alle gemeentelijke monumenten die op de lijst stonden van de oude gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Deze lijst dreigt na de gemeentelijke samenvoeging tot gemeente Zuidplas in 2010 te verdwijnen. Oud beeldmateriaal van deze monumenten en recente foto’s zijn samengevoegd en geven weer dat het beslist de moeite waard is om dit erfgoed niet verloren te laten gaan.

Tentoonstelling “Toen & nu” – okt 2013 tot sept 2014
Van zeer veel plekken in onze dorpen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen wordt door middel van foto’s getoond wat in de loop der tijd is veranderd, én voor het eerst wordt in de vorm van het oude eletrospel een interactief element toegevoegd aan een tentoonstelling.

Foto-expositie “Ons Verleden in Ons Verleden” – mrt 2013 tot febr 2014
Een overzichtstentoonstelling van de vele tentoonstellingen, die in de loop der tijde zijn samengesteld door Ad de Vries. De koffiehoek wordt gedurende deze tentoonstelling omgedoopt in Ad de Vries Corner.

Tentoonstelling “Onze dorpen van boven” – sept 2012 tot sept 2013
Deze tentoonstelling is samengesteld uit fotomateriaal gemaakt door particulieren. Halverwege de 20e eeuw beklom men met het fototoestel de kerktoren, stapte in een vliegtuig of helikopter en maakte mooie opnames van bovenaf. Samen met recente foto’s zijn dit unieke momentopnames geworden, waarop de groei en de vele veranderingen te zien zijn van onze dorpskernen. Vanaf 1932 wordt in opdracht van het kadaster iedere tien jaar luchtopnamen gemaakt van heel Nederland. Niet alleen het kadaster gebruikte deze foto’s, maar ze worden ook gebruikt voor het vervaardigen van topografische kaarten.

Foto-expositie “250 jaar Eendragtspolder” – juni 2012 tot febr 2013
Aan de hand van oude kaarten, tekeningen en foto’s kan een beeld worden gevormd hoe de polder er door de jaren heen heeft uitgezien. Maar deze tentoonstelling geeft ook een beeld hoe de polder er na de herinrichting uit gaat: een recreatiepolder met calamiteitenfunctie.

Tentoonstelling “Vroeger was alles anders; rond de jaren 60” – okt 2011 tot aug 2012
In de zestiger jaren begon de vooruitgang. Luxe elektrische apparaten werden steeds meer betaalbaar en kwamen binnen het bereik van de arbeider, zoals wasmachine, stofzuiger, broodrooster, pick-up en televisie. Er gebeurde veel in Zevenhuizen, Moerkapelle en in Oud Verlaat. De foto’s geven mede een beeld van die periode.

Foto-expositie “200 jaar Burgerlijke Stand” – sept 2011 tot mei 2012
Napoleon voerde in Nederland de Burgerlijke Stand in. Geboorte, huwelijk en overlijden werd vanaf 1811 geregistreerd. Te zien zijn o.a. kopieën van de eerste, in het Frans gestelde, geboorteaangifte in Moerkapelle en Zevenhuizen. Maar er wordt ook een beeld gegeven hoe door de genealoog gebruik gemaakt wordt van de gegevens uit de Burgerlijke Stand.

Foto-expositie “Onze molens toen en nu” – apr 2011 tot aug 2011
In Zevenhuizen staat nog de Eendragtmolen en de Molenviergang. In Moerkapelle zijn de oorspronkelijke molens verworden tot molenstompen. Deze expositie geeft een overzicht hoe de molens eruitzagen.

Tentoonstelling “De buitengebieden door de jaren heen” – okt 2010 tot sept 2011
Veel voorwerpen en fotopanelen geven een beeld van hoe het vroeger toeging in de buitengebieden, bijvoorbeeld op het gebied van recreëren en jagen. Verder is er aandacht voor de inundatie van de Tweemanspolder in WOII.

Tentoonstelling “St.OZM 25 jaar, … de tijd vliegt” – nov 2009 tot sep 2010

Tentoonstelling “Hoekje Dorpsstraat – Lange Zijde” – apr 2009 tot okt 2009

Slideshow van “fotocollectie van de heer Stevens” – mrt 2009 tot juni 2009

Tentoonstelling “Zevenhuizen-Moerkapelle verzamelt” – nov 2008 tot febr 2009

Kleine tentoonstelling “Zonnebloem 60 jaar” – mrt 2008 tot juni 2008

Tentoonstelling “Oud ZH-MK bekijkt jong ZH-MK” – sept 2007 tot okt 2008

Kleine tentoonstelling “ZH-MK schildert ZH-MK” – mei 2007 tot febr 2008

Tentoonstelling “Zevenhuizen en Moerkapelle uit de brand” – sept 2006 tot aug 2007

Tentoonstelling “Fotografiegeschiedenis, ook in Zevenhuizen-Moerkapelle” – sept 2005 tot aug 2006

Foto-expositie “fotoclub Moerkapelle bijna 25 jaar” – mrt 2005 tot juni 2005

Tentoonstelling “Middenstand door de jaren heen in MK, OV en ZH” – sept 2004 tot aug 2005

Tentoonstelling “Het jaar van de boerderij” – sept 2003 tot aug 2004

Tentoonstelling “Verenigingen en haar leden in de 20e eeuw” – febr 2003 tot aug 2003

Tentoonstelling “Tussen Wollefoppenplas en Zuidplaspolder” – mei 2002 tot jan 2003

Tentoonstelling “Het Oranjehuis nader bekeken” – dec 2001 tot apr 2002

Foto-expositie “Foto’s van de notabelen van MK en ZH” – sept 2001 tot nov 2001

Tentoonstelling “Keramische dakpannen, kleine monumenten” – dec 2000 tot aug 2001

Tentoonstelling “Melkbussenverzameling van Dick van Vliet” – apr 2000 tot nov 2000

Tentoonstelling “Winter” – nov 1999 tot febr 2000

Tentoonstelling “Gezondheidszorg van huismiddel tot ziekenhuis” – apr 1999 tot okt 1999

Tentoonstelling “De jeugd van toen, klassenfoto’s” – 26 okt 1998 tot mrt 1999
Klassenfoto’s van scholen in ons werkgebied.

Openingstentoonstelling Historisch Centrum Ons Verleden. 10-10-1997.
Opening door burgemeester L.M. Schoots.

Tentoonstelling “De landbouwer uit vroeger tijden”. 7-09-1996.
In de schuur van boerderij “Bijna” van de heer J. Bos aan het Noordeinde.

Tentoonstelling “Oorlogsjaren in Zevenhuizen/Moerkapelle”. 1995.
Geopend op 2 mei 1995 door Jac. Bos oud notaris.

Tentoonstelling “Schaalmodellen en agrarische gereedschap”. 14-03-1995.
schaalmodellen en agrarisch gereedschap van de heren F. Paul resp. P. Reijm.

Tentoonstelling “Zuidplaspolder”. oktober 1992 t/m maart 1993.
In dorpshuis Op Moer te Moerkapelle.

Tentoonstelling “Ambachten en gebruiksvoorwerpen”. 18-04-1991.
Geopend door burgemeester A.W. Lips.  Permanente tentoonstelling in 10 vitrines in Dorpshuis Op Moer. Deze tentoonstelling wordt beëindigd in1997 i.v.m. de komst van “Ons Verleden”.

Tentoonstelling “1940-1945”. 4 en 5 mei 1990.
Met restanten van de Thunderbold P 47. en diverse sprekers zoals Frank de Jong, Bram Veerman en Jacob Dirk Visser. In twee dagen zo’n 600 bezoekers.

Tentoonstelling “Herinneringen Zevenhuizen, herinneringen uit uw jeugd”. 19-04-1988.
Geopend door de heer J. E. Dorresteyn, wethouder van Cultuur. Een gedeelte van de collectie Paul en diverse foto aanwinsten.

Tentoonstelling met voorwerpen uit de collectie van OZM. vanaf 17 april 1985.
De eerste jaren zijn op donateursavonden voorwerpen getoond uit de collectie van OZM. Te denken valt aan landkaarten, schilderijen en foto’s.