Werkgroepen

Let op: voor veel van onderstaande werkgroepen hebben wij nog vacatures. Heeft u interesse: neem dan contact op met een bestuurslid.

Werkgroep Collectiebeheer
Dankzij gulle gevers bezit de stichting meer dan 5000 geregistreerde voorwerpen. Deze collectie wordt door de werkgroep onderhouden en deels geëxposeerd,  verzorgt de inrichting van het museum en zorgt voor de (wissel)tentoonstellingen. Ieder voorwerp wordt beschreven en geregistreerd.

Werkgroep Fotoarchief en documentatie
Van diverse kanten ontvangt het Historisch Centrum allerlei “beelden van het verleden”. Inmiddels omvat de verzameling ongeveer 19.000 foto’s (dia’s en digitale afbeeldingen inbegrepen). Deze werkgroep zorgt voor de registratie en beschrijving van deze fotocollectie.

Werkgroep Archieven  en bibliotheek
Naast foto’s en voorwerpen bezit OZM ook diverse archieven. Deze zijn vaak verkregen van personen, bedrijven of verenigingen. Het gaat hier dus om papieren archieven. Deze moeten ook ingeschreven worden en toegankelijk gemaakt. Daarnaast beschikt OZM over een bibliotheek met boeken en publicaties over ons werkgebied en onze regio.

Werkgroep Genealogie
De genealogische werkgroep houdt zich bezig met genealogisch onderzoek van families uit Zevenhuizen, Moerkapelle en omgeving. In de loop der jaren is zo een grote hoeveelheid materiaal en archiefgegevens bij elkaar gebracht. Op tijden dat het Historisch Centrum open is, zijn leden van de werkgroep aanwezig om donateurs en andere belangstellenden te informeren. Er is dan ook gelegenheid het genealogisch materiaal te raadplegen.

Werkgroep PR en marketing
Deze werkgroep draagt zorg voor aanlevering van persberichten naar de regionale pers en naar de regionale websites en voorziet onze eigen site en facebookpagina van berichten en foto’s. Ook worden marketingacties bedacht en uitgevoerd.

Werkgroep Ontvangst museum
Deze werkgroep verzorgt de koffiehoek en draagt er zorg voor dat tijdens reguliere openstellingen en tijdens groepsbezoeken altijd voldoende bezetting in het het museum aanwezig is.

Werkgroep Excursie
Deze werkgroep zorgt minimaal 1 keer per jaar voor een Excursieprogramma. In het algemeen kiezen de vrijwilligers een excursie uit een aantal voorstellen van de werkgroep. De werkgroep zorgt voor verdere uitwerking van de excursie en de communicatie hierover.

Werkgroep  Verleden Tijdschrift
De werkgroep draagt zorg voor het viermaal per jaar laten verschijnen van een voor onze lezers interessant VT. Hiervoor worden interessante artikelen gezocht en schrijvers gevonden. Daarnaast houden een aantal mensen zich bezig met het corrigeren van de stukken en zijn er een aantal mensen bezig met het verspreiden van het tijdschrift via de post of via bezorgers. 

Werkgroep Beheer gebouw en technisch onderhoud
Deze werkgroep  draagt zorg voor het onderhouden van het museum. Het museum moet niet alleen schoon zijn, maar ook in prima staat van onderhoud, zowel van buiten als van binnen.

Werkgroep Educatie
De werkgroep Educatie vervaardigd lesbrieven en programma’s voor kinderen van de basisschool.  Daarbij kan een klas voor  een lesbrief ook een bezoek aan ons museum brengen waarbij de lesstof aanschouwelijk gemaakt en toegelicht wordt.

Werkgroep ICT
Deze werkgroep draagt zorg voor het probleemloos draaien van alle ICT die wij als st. Oud Zevenhuizen-Moerkapelle gebruiken. Zij zorgt voor vernieuwingen en praat mee over het beleid. Ook het bijhouden van de website hoort tot de taken van deze werkgroep.

Werkgroep Oral history
Deze werkgroep interviewt personen met kennis over onze dorpen en legt deze kennis vast. Soms wordt zo’n interview gebruikt in ons tijdschrift.

Werkgroep Lezingen
De werkgroep Lezingen heeft als doel minimaal 4 keer per jaar een interessante film of lezing te presenteren in ons Historisch Centrum. Vaak zullen daarbij externe sprekers worden uitgenodigd.

Werkgroep Open Monumenten Dag
Deze werkgroep bedenkt en regelt de invulling voor OZM van deze dag. Aan het landelijk vastgestelde thema wordt dan een lokale invulling gegeven.