Reguliere openstelling

30/09/2017 13:30 - 16:00
Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen, Nederland
Address: Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen, Nederland

Naast de reguliere opstelling beneden en boven, zijn diverse tentoonstellingen in de oudheidkamer te vinden.

Tentoonstelling “Meten en Wegen”
Rondom dit thema zijn vanuit de vaste opstelling tal van mooie voorwerpen bij elkaar gezet in een aparte tentoonstelling. U krijgt hiermee een goed beeld van “meten en wegen door de jaren heen” en welke bijzondere voorwerpen wij op dat gebied in huis hebben.

Tentoonstelling ”Schilderijen van Rens Luijtjes”
In de koffiehoek is een expositie van ruim 40 schilderijen van Rens Luijtjes, de Moerkapelse caféhouder, die naast “kroegbaas” ook een fervent amateurschilder was. Het betreft een tijdelijk bij elkaar gebrachte verzameling uit particulier bezit, gegroepeerd rond de onderwerpen landschappen, poezen, portretten en dorpsgezichten. Een unieke expositie, die bewondering afdwingt voor de passie waarmee deze kroegbaas schilderde.

 In de Jan Lunenburg zaal op de bovenverdieping is op twee grote schermen een serie foto’s over molens in de Noordelijke provincies te bewonderen.

Verder is in “Ons Molenverleden” natuurlijk alle informatie te vinden en te zien over de molens en droogmakerijen rondom de Rotte.

Leden van de genealogische werkgroep zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en om starters en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis.