Reguliere openstelling mei

28/05/2016 13:30 - 16:00
Historisch Centrum "Ons Verleden"
Address: Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen

Met de tentoonstelling “Terug naar School”  en natuurlijk onze reguliere collectie