‘Historisch Centrum’ in september weer open

Als bestuur hebben we besloten de zomermaanden voor het publiek geheeld dicht te blijven en ons te richten op een openstelling in september (zie voor de openstelling in september en de daaraan verbonden voorwaarden Nieuwbrief 2020-04 via deze link: Nieuwsbrief 2020-04)

Dat besluit heeft drie belangrijke oorzaken. Ten eerste zijn we er nog niet gerust op dat het met corona mee gaat vallen, ook al lijken alle signalen op groen te staan. We zien steeds meer mensen die zich niet aan de regels willen houden en we houden ons hart vast.

Ten tweede hebben we een behoorlijk aantal vrijwilligers dat in de risicocategorie valt; deze vrijwilligers komen niet of maar zeer beperkt naar ons museum en beperken dus onze inzetbare groep.

Ten derde hebben we gemeend de zomerperiode te gebruiken om wat veranderingen aan te brengen in de opstelling en/of onderwerpen in ons museum. Daar hebben we nu de tijd voor waar die er tussen twee maandopenstellingen vaak niet is.

Ook hebben we besloten om de tentoonstelling over WOII volgend jaar te organiseren. Dus geen 75 jaar vrijheid, maar 76 jaar vrijheid! Dat geeft ons ook meer ruimte om deze zomer wat dingen in het museum op te pakken waar we normaliter niet aan toe komen.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de situatie rondom het coronavirus.