Lopende Tentoonstellingen

In het historisch centrum “Ons Verleden” is vanaf zaterdag 30 januari 2016 de tentoonstelling “Terug naar school!” te zien met heel veel klassenfoto’s van de scholen in de oude gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle”.

Te zien zijn niet alleen klassenfoto’s van de zes lagere scholen, de huidige basisscholen, maar ook van de landbouwschool van Moerkapelle, de huishoudschool van Zevenhuizen en er zijn zelfs foto’s van de zondagsscholen uit de drie kernen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.

Deze foto’s zijn gerangschikt naar jaar en school. Daarnaast zijn er oude schoolplaten en filmpjes van schoolreisjes te zien.

Lees hier het hele nieuwsbericht