Nieuwsbrief 2022 nummer 3 per 30 augustus 2022 is uit.

In Nieuwsbrief 2022 nummer 3  staat o.a. berichtgeving over:

a. Donateursvergadering op dinsdag 6 september 2022, aanvang 20.00 uur. 

    Het programma van deze avond is als volgt:
    20.00 u. Opening
    20.05 u. Korte terug- en vooruitblik van de waarnemend voorzitter
    20.20 u. Behandeling financiële jaarstukken en kascontrolecommissie
    20.30 u. Rondvraag, met aansluitend pauze
    21.00 u. Filmprogramma (van in totaal minder dan een half uur)
    21.30 u. Einde en nagenieten

b. Vanaf 5 september stemmen voor Rabo-clubsupport
    Dit jaar doen we als OZM mee aan de actie van de Rabobank waarmee zij verenigingen        o.a. financieel willen steunen. Zie https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport . Wij            doen mee omdat we een nieuw boek uitgeven waarvan we de verkoopprijs laag willen          houden.

c. Feestdag op 29 oktober
    Deze dag vieren we dat ons museum 25 jaar geleden (op 10 oktober 1997) is geopend.          Ook lanceren we deze dag nog eens ons nieuwe boerderijenboek van 324 pagina’s.
    We zijn die dag geopend van 10 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags en heten iedereen          welkom.
    Natuurlijk onze donateurs, vrijwilligers en sponsoren, maar in het bijzonder ook al onze      oud bestuursleden en oud-vrijwilligers.
    In de ochtend zal de wethouder van cultuur Frans Klovert het 1e exemplaar van het              boerderijenboek in ontvangst nemen en in de middag zal onze erevoorzitter Gerard              Ottevanger een korte terugblik geven op 25 jaar ‘Ons Verleden’. 

d. Tentoonstellingen in ons Historisch Centrum
     Tot en met oktober is in ons museum nog de tentoonstelling over het verenigingsleven         te zien. In oktober zijn er extra panelen over het 25-jarig bestaan van ons museum. In         november zullen alleen de panelen over ons 25 jarig bestaan van ons museum te zien           zijn en in december sluiten we het jaar af met een nieuwe tentoonstelling over het                 kerkelijk en religieuze leven in onze dorpen.

e. VT150
     In september zal al weer het 150ste nummer van ons Verleden Tijdschrift uitkomen. In       dit tijdschrift wordt o.a. ingegaan op een bijzonder testament uit Moerkapelle van 1779       en wordt er (‘fictief’) gevaren op de Rotte en verteld wat u dan zoal aan historische               objecten kunt zien.

f. De beeldbank
    De beeldbank van onze stichting groeit gestaag en bevat nu ruim 8.600 foto’s die voor          iedereen via internet in te zien zijn.

g. Vacature voor PR
     Wij zoeken iemand die ons kan helpen met onze publiciteit. Wij proberen als OZM op         diverse fronten van ons te laten horen (deze nieuwsbrief is daar ook een voorbeeld               van), maar denken dat dit beter moet en kan. Wij zouden meer aandacht willen                     genereren via nieuwe media zoals Facebook en Instagram, maar ook onze contacten via       bestaande kanalen (scholen, bedrijven e.d.) willen uitbreiden
     en intensiveren. Het is belangrijk dat we nieuwe generaties en nieuwe inwoners weten         te bereiken.
    Het gaat niet alleen om meedenken, maar ook daadwerkelijk om meehelpen met onze          reclame en publiciteitsuitingen.
    Lijkt u dit wat: neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.