Tot zeker MEDIO MAART 2021 is ons Historisch Centrum gesloten

Vanwege de geldende maatregelen om corona in te perken en de verlengde lockdown zijn we in ieder geval tot medio maart  2021 gesloten voor het publiek. We zullen tegen die tijd bekijken of we de laatste zaterdag van maart weer open mogen.