Oudheidkamer

Historisch Centrum “Ons Verleden”, ook wel genoemd “het museum”!

Arreslee (7)Zou je ook nog eens terug willen zien hoe het er vroeger thuis bij je vader en moeder uitzag? Of bij opa en oma? Welke klusjes er in en om het huis gedaan moesten worden en waarmee? Hoe het voedsel werd verbouwd? Hoe er gespeeld en geleerd werd? En welke hobby’s we hadden?

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” is hierover in diverse themahoeken heel veel terug te vinden. Jaarlijks zijn er wisselende tentoonstellingen, die de aandacht vestigen op het “cultureel erfgoed” en de geschiedenis van de drie kernen Moerkapelle, Oud Verlaat, Zevenhuizen en de naaste omgeving. Voor die tentoonstellingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van voorwerpen, foto’s en ander beeldmateriaal uit de eigen collecties.

tijdschrift

Verleden Tijdschrift
Historische onderwerpen en wetenswaardigheden over vroeger tijden worden verzameld en komen in leesbare vorm in het “Verleden Tijdschrift”, het tijdschrift dat vier maal per jaar uitkomt, want:
‘t geen men zoekt is te krijgen, maar dat men verwaarloost ontsnapt.

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
De stichting “Oud Zevenhuizen-Moerkapelle”, opgericht in 1984, beheert sinds 1997 het Historisch Centrum “Ons Verleden”. Het doel van de stichting is het bewaren en toegankelijk maken van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de dorpen Moerkapelle, Oud Verlaat, Zevenhuizen en de naaste omgeving.

Activiteiten
De kernactiviteiten zijn het bijhouden en inrichten van de vaste en wisselende exposities in het Historisch Centrum en de uitgifte van het Verleden Tijdschrift. Daarnaast wordt regelmatig een lezing georganiseerd over een historische onderwerp, genealogisch onderzoek gedaan, komen publicaties op Facebook, op de eigen website en in het Hart van Holland en worden excursies georganiseerd.

Samen sterk
Veel mensen dragen onze stichting een warm hart toe en steunen ons met een minimum donatie van € 15,- per kalenderjaar. Wellicht vindt u ook dat onze stichting uw steun verdient en wordt u donateur. Aanmelden kan hier per mail of in het Historische Centrum.