Foto collectie

OZM bouwt aan een digitaal fotoarchief van dia’s, foto’s, negatieven en ansichtkaarten. Op termijn zal dit leiden tot een archief van meer dan 20.000 afbeeldingen van ‘onze’ dorpen welke alle via internet te bekijken zijn. In stapjes zullen door ons afbeeldingen aan het archief toegevoegd worden.

Wij doen een beroep op u om verbeteringen (in jaartal, namen, straatnamen, beschrijving e.d.) via dit archief aan ons door te geven.

U mag ook korte verhalen of anekdotes bij een afbeeldingen doorgeven. Wij nemen die in principe  op bij de afbeelding!  Op die wijze proberen we ook de geschiedenis van Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen door middel van deze fotobeeldbank vast te leggen voor, en te delen met, ons nageslacht.

U kunt direct naar de fotocollectie van onze stichting via de hieronder weergegeven link.

beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle