Privacyverklaring

OZM gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daar mag u op vertrouwen.

Omdat in 2o18 nieuwe wetgeving op dit gebied is ingegaan, hebben we dit verder concreet gemaakt in onze privacyverklaring die u hier kunt vinden.