Donateurs

Als donateur van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle ondersteunt u het werk van de stichting. De stichting stelt zich tot doel het cultureel erfgoed van de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle te bewaren en levend te houden. Dit gebeurt onder andere door historisch onderzoek (in de brede zin van het woord) en het verzamelen van voorwerpen en beeldmateriaal.

Een donateur
– heeft iedere laatste zaterdag van de maand gratis toegang tot het Historisch Centrum.

– krijgt vier maal per jaar het “Verleden Tijdschrift” thuis gestuurd.
– mag twee maal per jaar deelnemen aan de donateursavond of een excursie.
– kan een beroep doen op de kennis binnen de stichting.
– kan als vrijwilliger deelnemen aan één van de werkgroepen.
– krijgt (vaak hoge) kortingen op publicaties die wij verkopen (zoals boeken).
– heeft gratis toegang tot onze lezingen.

– betaalt een minimum donatie van € 15,- per kalenderjaar.

Donateursavond
Minimaal eenmaal per jaar wordt een donateursavond gehouden. Op deze avond worden onderwerpen gepresenteerd die passen binnen de doelstelling van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Daarbij wordt geregeld gebruik gemaakt van gastsprekers. De eerstvolgende donateursavond vindt u in de agenda.

Donateur worden?
Aanmelden als donateur kan  tijdens de openstelling van het Historisch Centrum, kan telefonisch bij één van de bestuursleden, maar kan ook door het sturen van een email naar het mailadres van de stichting. Klik hier op mailadres.