Verleden Tijdschrift

Vier maal per jaar brengt de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle het Verleden Tijdschrift uit. Gemiddeld telt een uitgave 24 pagina’s. Op de kaft van het tijdschrift staat een fragment van de kaart van ‘de ambachten Zevenhuizen en Moerkapelle’. Het is een fragment van Colomm uit 1639. Naast historische en genealogische bijdragen is uiteraard ook wel een actualiteit een onderwerp van het Verleden Tijdschrift. Met het tijdschrift wordt mede het contact met de donateurs onderhouden.

Wilt u zoeken in onze tijdschriftartikelen of complete tijdschriften digitaal inzien? Volg dan de onderstaande link:
De collectie tijdschriften en tijdschriftartikelen

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” zijn losse nummers verkrijgbaar.

VT 156, 40e jaargang, maart 2024

 • Nieuwe tentoonstelling

       Zaterdag 30 maart 2024 om 14.00 uur wordt de nieuwe tentoonstelling: “Landkaarten         uit oude atlassen” geopend. De geselecteerde kaarten zijn min of meer gerangschikt
      op  periode, zoals Romeinse tijd en Bourgondische tijd. Verdergaand naar de huidige       tijd  met droogmakingen en onze regionale geschiedenis.

 • Donateursavond donderdag 13 juni 2024

       De jaarlijkse donateursavond wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 juni 2024,                 aanvang 20.00 uur.

 • Landkaarten en de speurtocht naar voorouders

       Cobi van Weringh-Schotte vertelt hierin hoe zij is gekomen tot de speurtocht naar                 haar voorouders, daartoe geïnspireerd door de zus van haar opa. Aan de hand van het         van haar verkregen lijstje met namen is zij via haar oma, gemeentelijke archieven en             aangiften van geboorte-, trouw- en begraafboeken meer te weten gekomen over haar 
       voorouders, waarvan enkele uit Duitsland afkomstig waren.

 • Zoekplaatje uit Verleden Tijdschrift 154

      Redacteur Pim van der Zalm laat bij dit zoekplaatje zien welke namen inmiddels                    bekend zijn en welke nog ontbreken.

 • Wonen en werken op boerderij Buitenlust (van 25 mei 1958 tot 28 mei 1974) deel 1

       Pleun van der Sar-Nieuwenhuizen en Carla van der Sar (moeder en dochter) hebben             samen de geschiedenis van de boerderij “Buitenlust”, waar Carla is opgegroeid,                     beschreven. Deze boerderij ligt weliswaar niet op het grondgebied van het werkgebied         van Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, maar aan de Rotterdamse kant van de Stille                   Capelseweg. Deze weg vormde de grens tussen de buurtschap Oud Verlaat en                         Rotterdam (Ommoord). Een groot deel van het land dat bij deze boerderij behoorde             lag echter wél op grondgebied van Zevenhuizen.

      Zij beschrijven in dit eerste deel van hun verhaal de indeling van de boerderij met de            daarbij behorende bijgebouwen en de buurt waarin de boerderij en zijn landerijen                gelegen waren. Daarnaast gaat hun verhaal over de eerste bewoners en de opvolgende          eigenaren van de boerderij. Tot slot geven zij inzicht in het dagelijks leven op deze                boerderij.

 • Zoekplaatje

       Pim van der Zalm is op zoek naar de namen van de personen op deze foto met als                 middelpunt het burgemeestersechtpaar Steenbakker-Morilyon-Loijsen en wil ook 
       weten ter gelegenheid waarvan deze foto is genomen. Wellicht kunt u hem daarbij
       helpen.

 • Excursie: Nationaal Vlasserij-Suikermuseum te Klundert op 15 juni 2024

       Op zaterdag 15 juni a.s. heeft de excursie-commissie het bezoek gepland aan het                     Nationaal Vlasserij en Suikermuseum te Klundert. In de ochtend een rondleiding en             lunch en in de middag staat een rondrit met de bus over dijken en langs polders naar           het vestingstadje Willemstad. Na een rustpauze gaat de tocht verder naar het centrum         van de vlasteelt en vlasverwerking rond Noordhoek. Bij terugkomst in Klundert nog
       een  drankje voordat aan de thuisreis wordt begonnen.

VT 155, 39e jaargang, december 2023

 • De schuur en La Baraque

       Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum als horecaondernemer van Ben Verburg               heeft Rob Stolk de geschiedenis vanaf het jeugdhonk in de kippenschuur van zijn                   ouders aan de Zuidplasweg 11 tot het zalencentrum en restaurant La Baraque en                   tapasrestaurant/café/snackbar Mainstreet beschreven. Hoe het begon, de problemen           rond alle vergunningen, de discotheek, de bijzondere feesten en party’s en zijn                       toekomstplannen.

 • De overtoom bij de Hildam

      Cobi van Weringh-Schotte beschrijft in dit artikel hoe zij naar aanleiding van het                  vinden van een tekening van de overtoom bij de Hildam verder onderzoek heeft                    verricht naar deze sluiproute voor de scheepvaart van Rotterdam naar Amsterdam.

 • Huis uit VT143 nu echt gevonden?

       In het Verleden Tijdschrift 143 van december 2020 schreven Cobi-van Weringh-                   Schotte en Pim van der Zalm een foto van een huis toe aan de familie Tuinzaad op                 Noordeinde nummer 8. Al snel bleek dit niet te kloppen en zij doen nu een nieuwe               poging en komen zij tot de conclusie dat het om een foto van de boerderij Noordeinde         63 is.

VT 154, 39e jaargang, september 2023

 • Het Goudse platteland als wingewest van de stad

      In dit uitgebreide artikel, dat eerder verschenen is in “Tidinge van die Goude”, het                tijdschrijft van de historische vereniging ‘Die Goude’, gaat schrijver A. van ‘t Riet in op        de betekenis voor de stad Gouda van de in de onmiddellijke nabijheid van de stad                  Gouda liggende oudste turfwinningsgebieden. Dit betreft de Wilde Venen in Schieland,       het middelste gedeelte van het Zuid-Hollandse veengebied, alsmede het gebied noordoostelijk van Gouda, te weten de huidige Reeuwijkse plassen.

      Schrijver gaat in op het turfwinnen zelf, dat al in de 13e en 14e eeuw gebeurde.                        Aanvankelijk het turfsteken, totdat het grondwaterpeil is bereikt en men vanaf                      omstreeks 1530 overging tot het turfbaggeren.

      Daarnaast gaat hij – zoals eerder vermeld – in op de betekenis van deze turfwinning               voor de stad Gouda. Naast het gebruik voor verwarming en voor het brouwen van                 bier, was het verhandelen heel belangrijk. In 1549 werd in een ‘plakkaat’ op het                     slagturven de bepaling opgenomen, dat de uitvoer van de in Rijnland, Delfland en                 Schieland gebaggerde turf alleen door Gouda, Delfshaven en Rotterdam zou mogen             plaatsvinden. Over de verhandelde turf moest accijns aan de stad worden betaald en             uit de opbrengst van 1708 en 1709 kan worden opgemaakt, dat het hierbij ging om               ongeveer 10% van de totale stadsontvangsten van Gouda in dat jaar.

 • Foto-impressie excursie museumwerf te Vreeswijk

       Pim van der Zalm heeft een foto-impressie weergegeven van de excursie op 10 juni                2023 van 50 donateurs richting de museumwerf te Vreeswijk.

 • Op zoek naar de sluiproute

       Berend Brinkhuis gaat in dit artikel in op de sluiproute van Rotterdam naar                            Amsterdam in de 15e eeuw. In die tijd was er namelijk maar één officiële                                  binnenvaartroute van Rotterdam naar Amsterdam, de zogenaamde ‘gecostumeerde ‘            binnenvaart via de stad Gouda. Deze route was een doorn in het oog van de stad                  Rotterdam en deze stad zocht naar een oplossing, waarvan er één was die via de Rotte           liep. Vanaf de Rotte was er de mogelijkheid om via het veenriviertje de Wilck en de               Hoogeveense vaart de Oude Rijn te bereiken. Daarvandaan kon men uiteindelijk                   Amsterdam bereiken.

       Deze sluiproute was een doorn in het oog van Gouda en op 19 januari 1492 trokken 44         timmerlieden en smidsknechten, voorzien van bijlen, zagen, hamers en ander                         gereedschap en vergezeld van 174 bewapende waardgelders van Gouda naar de                     Hildam. Over besneeuwde landerijen ging men per slee naar het sluisje en sloegen dat         kort en klein. Een honderd jaar later werd dit nog een keer herhaald.

 • De Hummelbode: Pas op voor krentensik

       Arie Boertje schrijftna het verkrijgen van een stuk 0f 6 Hummelbodes, over dit ooit           uitgegeven maandblad van de Christelijke Kleuterschool in Moerkapelle. Dit destijds           door Juffrouw Blok van die kleuterschool geschreven maandblad stond vol met                     verhaaltjes, de jarige en zieke kleuters van dat moment,  een knutselwerkje en                       “Mededelingen voor de ouders”. Arie verhaalt, dat in die tijd de kleuters soms veel te           vroeg, soms te laat op school waren en dat ze – als gevolg van het feit dat de ouders               het schoolgeld niet konden betalen – soms maanden niet op school kwamen en een               aantal maanden later opeens weer verschenen. Daar werd door haar paal en perk aan           gesteld.  “Anders krijgen we een onordelijke boel.”

       Ook schreef de kleuterjuf, dat er soms kindertjes waren, die een zogenaamde                         krentensik hadden. Zij raadde aan deze kinderen enkele dagen thuis te houden en:               “Een paar tabletjes van de dokter doen wonderen.”
      Ook werd vermeld, dat er dankzij het sparen van zegels met Persil-emmertjes en een            grote betaling van het bestuur een piano kon  worden aangeschaft en dat de                            kindertjes ook voor zichzelf konden sparen. Dat geld werd dan op een                                        spaarbankboekje bijgeschreven.

 • Zoekplaatje: onbekende groep uit Moerkapelle

      Hulp vraagt Pim van der Zalm bij het benoemen van een onbekende groep uit                        Moerkapelle,  waarvan een aantal namen  niet bekend is en tevens niet bekend is ter            gelegenheid waarvan de foto is gemaakt.

VT 153, 39e jaargang, juni 2023

 • Dorpshuis Swanla, hoe het begon

      Dit 153ste nummer van het Verleden Tijdschrift is een  special met maar één artikel: de        ontstaansgeschiedenis van het Dorpshuis Swanla. Henk Hogebrug heeft in dit artikel,          dat de periode bestrijkt van 1972 tot aan de officiële opening op 18 november 1976                door de Commissaris van de Koningin, de heer Maarten Vrolijk, beschreven wie                    verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van het dorpshuis en welke acties                zij daarvooor gebruikten. Ook de besluitvorming van het toenmalige gemeente-                      bestuur, onder leiding van burgemeester A. van ‘t Verlaat, wordt beschreven.

 • Oud-voorzitter krijgt Koninklijke Onderscheiding

      Op 26 april jl. is Pieter van der Steen door de burgemeester van Zuidplas verrast met              een Koninklijke Onderscheiding: hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Pieter                heeft voor diverse organisatie bestuursfuncties vervuld en was van 2017 tot 2020                voorzitter van onze stichting.

VT 152, 39e jaargang, maart 2023

 • Donateursavond 24 mei 2023 

      Op woensdag 24 mei 2023 wordt voor alle donateurs en belangstellenden de                          jaarlijkse donatuersavond gehouden in het Historisch Centrum. Het programma vanaf        20.00 uur (zaal open 19.30 uur) luidt:

      Na de opening volgt een terug- en vooruitblik van de (waarnemend) voorzitter, waarna        de behandeling van de financiële jaarstukken en kascontrolecommissie plaatsvindt.              Daarna volgen de mededelingen van het bestuur en de rondvraag. Na de pauze wordt          de film Zevenhuizen in de jaren zestig vertoond. Deze film is gemaakt door het hoofd            van gemeentewerken de heer Jalink en ingesproken door Nico Dirkzwager.

 • Lezing met film- en dronebeelden over de Rotte op maandag 24 april 2023 Deze lezing in Dorpshuis “Op Moer” te Moerkapelle door de heer Jan Vermaak geeft een historisch overzicht van de Rotte vanuit het centrum van Rotterdam tot aan het begin in Moerkapelle. Na de pauze verevolgt hij met een verhaal over zijn drone, de regels die daarbij horen en zijn  droneshots boven de Rotte. Tot slot wordt zijn prijswinnende documentaire van ca. 20 minuten vertoond.
 • 10 juni 2023, Excursie naar de Museumwerf te Vreeswijk

       In de museumwerf van Vreeswijk wordt de binnenvaart prachtig in beeld gebracht               tijdens een aantrekkelijk programma. De kosten van deze excursie bedragen € 54,50           per persoon. Aanmelden via mail: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl of bij Pim van         der Zalm (0180-6330770) of Ria Lindhout (06-26953324).

 • Het schrikbewind van Kornelis Leij door Arie Brugmans

       In dit uitgebreide artikel geeft Arie Brugmans allereest de landelijke situatie in de                 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden weer tijdens het bewind van Willem V,             de zoon van  erfstadhouder Willem IV. Willem V volgde in 1751 op driejarige leeftijd             zijn vaderop en zijn taken werden voorlopig uitgevoerd doorrespectievelijk  zijn                     moeder en grootmoeder. Hij werd in 1766 meerderjarig, maar zijn optreden was niet           krachtdadig genoeg. Tijdens zijn regeerperiode waren er  uitgebreide politieke                       spanningen. Ook de tussenkomst van de koning van Pruisen na de aanhouding van de        vrouw van Willem V, Wilhelmina van Pruisen bij  Goujanverwellesluis in 1787 zorgde          slechts kort voor rust. De inval van het Franse leger in 1794 zorgde voor de vlucht van          Willem V  naar Engeland.

       In de daaropvolgende Bataafse Republiek ontbrak al snel een strijd tussen drie                       verschillende stromingen, de unitaristen, die streefden naar een staatseenheid, de                 federalisten die een federatief samenwerkingsverband wilden en de moderaten die               meer de parlementaire weg wilden volgen.

       In deze roerige periode werd in Moerkapelle een nieuwe schoolmeester benoemd, te            weten Kornelis Leij, op dat moment schoolmeester te Nieuwerbrug onder Waarder. 

      Uitgebreid wordt ingegaan wie deze Kornelis Leij was, welke functies hij vervulde en            hoe hij zich ten opzichte van bijvoorbeeld de op dat moment aanwezige dominee                    Holstein en een aantal met name genoemde inwoners gedroeg. Zekere na de vlucht              van Willem V naar engeland begon zijn gedrag steeds vreemder en agressiever te                  worden, zeker toen hij tot één van de schepenen van Moerkapelle werd benoemd.                  Vooral na zijn herbenoeming tot schepen na opnieuw een machtswisseling werd zijn            gedrag nog agressiever tegenover de oranjegezindten in Moerkapelle. Dit uitermate              slechte gedrag leidde er toe, dat 27 stemgerechtigde burgers van Moerkapelle zich over        hem beklaagden bij het gemeentebestuur en zijn ontslag als schoolmeester eisten. Ook        andere inwoners schreven belastende verklaringen over Kornelis Leij. Als gevolg                    hiervan werd hij ontslagen en moest hij binnen veertien dagen de school en zijn                    schoolhuis verlaten.

      Ook in de kerkelijke gemeenschap was men allerminst tevreden over hem. Negen en            twintig kerkleden schreven daarom op 29 juli 1978 een brief an de kerkeraad met het            verzoek hem te ontzetten uit zijn functie binnen die kerk als voorzanger. Na rijp                     beraad mocht hij wel kerklid blijven, maar werd hij ontslagen uit zijn kerkelijke                     functies.

 • De kerkstoof uit de hervormde kerk te Zevenhuizen

      Riné Bos beschrijft hieron de functie van de kerkstoof in de koude winters in de                    hervormde kerk, de instructie van de koster hoe met deze kerkstoven om te gaan en              voor wie deze moesten waren bestemd. Aanvankelijk was het gebruik van de stoven              gratis, maar in 1922 moesten de gebruikers – behalve door doopouders en                               kerkeraadsleden –  gedurende korte tijd de kosten betalen aan de koster. Na enkele               maanden werd evenwel weer besloten de kerkstoven gratis te verstrekken. De latere             kachels en centrale verwarmingsinstellatie maakten aan het gebruik van deze stoven             een einde.

 • Jaarboek 1755: 21 bladzijden Zevenhuizen

      Adrie den Boer, inmiddels overleden, geeft hierin weer, hoe de voorbereidingen van de        droogleggen van de latere Eendragtspolder worden beschreven in het Jaarboek 1755,            onderdeel van de 56 delen in 125 banden van de “Nederlandsche jaerboeken,                          inhoudende een verhael van de merkwaerdigster geschiedenissen, die voorgevallen syn        binnen den omtrek de vereenigde provintien, sedert het begin van ‘t jaer MDCCXLVII,        uitgegeven van 1748 – 1798 door F. Houttuyn uit Amsterdam en zijn erfgenamen.

 • Zoekplaatje vorige keer

      Dank zij de reactie van een drietal personen kan Pim van der Zalm nu de goede namen        vermelden bij de foto, die op de hoes staat van de langspeelplaat welke is uitgegeven            ter  gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis in M oerkapelllke op 15          augustus 1968.

VT 151, 38e jaargang, december 2022

 • Over Zevenhuizens eerste geschiedschrijver, door Adrie den Boer (overleden)

      Na een voorwoord, waarin door de redactie op de late verschijning van dit artikel                  wordt ingegaan, beschrijft Adri den Boer het verhaal van 2000 woorden van de in 1793        55-jarige, kinderloze rentenier Jan Fijan, waaraan in het plaatselijk hervormde blad              Kerkklanken in 1959 in een aantal delen aandacht is besteed. Hij haalt enkele                        passages aan uit dit verhaal, waaronder over het aantal woningen, de pastorie van                dominee Knappert in 1793, een Rotterdams bijbaantje en de drukte die de vervening            met zich mee bracht. Een aantal afbeeldingen is in dit artikel opgenomen.

      Bijgevoegd als bijlage 1 is een afschrift van het verhaal van Jan Fijan, in 1844 gemaakt          door Jan Vente.

      Als bijlage 2 is bijgevoegd de memorie van een reis gedaan door Jan Fijan en Teunes            Zeeman, beiden wonende te Zevenhuizen.

      Bijlage 3 geeft de verkorte genealogie van het geslacht Fijan.

 • Herinneringen bij een foto: kastanjes uit de boom slaan, door Arie Boertje

      Arie Boertje verhaalt over de herinneringen die bij hem boven kwamen bij een foto van        de grote kastanjebomen bij de boerderij van Zegwaard, Dorpsstraat 2 te Moerkapelle.          Herinneringen over het verzamelen van kastanjes uit deze bomen, maar tevens het                verzamelen van postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, speldjes, kikkervisjes en het          spelen met knikkers.

 • Lied op Moerkapelle en zoekplaatje, door Pim van der Zalm

      Pim van der Zalm plaatst de foto, die op een langspeelplaat staat, die gemaakt is voor          de opening van heet nieuwe gemeentehuis van Moerkapelle op 15 augustus 1968 door          de heer J. Klaasesz, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Er ontbreken                  enkele namen van de kinderen op deze foto, waarvoor hij aandacht vraagt. Ook de                tekst van het op deze langspeelplaat staande “Lied op Moerkapelle”, geschreven door            Dr. C. Rijnsdorp,  is opgenomen.

 • Cornelis Metselaar twee maal overleden, door Jaap van der Spek

      Jaap van der Spek beschrijft in dit artikel de samenstelling van het gezin Metselaar en          de bijzonderheid van het volgens de akten van de burgerlijke stand tweemaal                          overlijden van Cornelis Metselaar, geboren op 7 mei 1868 te Zevenhuizen.

 • Korte foto impressie van onze feestdag op 29 oktober 2022, door Pim van der Zalm

      Met een aantal foto’s, gemaakt op die 29ste oktober, kijkt Pim van der Zalm terug op            deze onvergetelijke feestdag.

 

VT 150, 38e jaargang, september 2022

 • Nieuwe tentoonstelling

     Op 17 december 2022 zal een nieuwe tentoonstelling geopend worden die een aantal             objecten, foto’s en schoolplaten van het kerkelijk leven in onze dorpen zal belichten.             Op dat moment stopt de huidige tentoonstelling over het verenigingsleven door de               jaren heen.

 • Nieuw boek over boerderijen in onze dorpen

      Vanaf 29 oktober a.s. al een nieuw boek bij onze stichting te koop zijn. Het boek is                geschreven door onze vrijwilliger Jaap van der Spek en is getiteld: “Boerderijen van              Moerkapelle en Zevenhuizen en hun bewoners.” Dit zeer luxe uitgevoerde boek van              324 pagina’s kost voor donateurs slechts € 10,00 en voor niet-donateurs slechts                    € 25,00.

 • Zoekplaatje van de vorige keer

      Dank zij uw hulp zijn de namen van de op de foto van de Raceclub “De drie                              molenstenen” voorkomende personen ingevuld. Mocht u nog aanvullende gegevens              hebben, horen wij dat graag.

 • Een inderhaast opgesteld testament, door Arie Brugmans

       Arie Brugmans vertelt de achtergrond van een in het Streekarchief te Gouda aanwezig         afschrift van een akte van testament, dat op een bijzondere, afwijkende wijze tot stand         is gekomen. Het betreft het testament van Balth Haak, inwonend bij Josijna                          Havenberg aan de Achterweg (thans Moerdijkstraat) te Moerkapelle.

 • Vrijwilligersbijeenkomst 9 juli OZM aan de Rotte, door Pim van der Zalm

      Pim van der Zalm verhaalt in het kort over de vrijwilligersbijeenkomst op 9 juli 2022.          Kon als gevolg van Covid-19 de bijeenkomst voor de vrijwilligers en hun partners van          Oud Zevenhuizen-Moerkapelle gedurende twee jaren  niet doorgaan, nu kon dit                     gelukkig wel. Tijdens deze bijeenkomst bij de Jachthaven werd tevens een boottocht             over de Rotte gemaakt.

 • Varen over de Rotte, door Cobi van Weringh-Schotte

     Cobi van Wering-Schotte beschrijft hierin de inhoud van de brochure, uitgereikt aan de       opvarenden tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 9 juli 2022. Bij deze vaartocht                   werden de in de brochure beschreven bijzonderheden van de al dan niet                                   geschiedkundige plekken en gebouwen die gepasseerd werden uitgelegd.

 • Zevenhuizense herinneringen van tegen 1795, door Adrie den Boer (overleden)

     Adrie den Boer (overleden) vertelt over de in 1830 in Dordrecht uitgegeven                             “Herinneringen met betrekking tot de omwentelingen in staat en kerk gedurende zijn           levensloop” van de van 1792 tot 1796 in Bleiswijk staande dominee Gerbrand                       Bruining,   die in die jaren ook weleens in Zevenhuizen preekte.

VT149, 38e jaargang, juni 2022

 • Het OZM-bestuur per 1 mei 2022

      Vergezeld van een foto wordt het nieuwe bestuur per 1 mei 2022 aan u voorgesteld.              Drie nieuwe bestuursleden, te weten Els Boersma, Plonie den Ouden en Leo den Toom        vertellen kort wat hen …. om tot het bestuur toe te treden. Afscheid is genomen van              Cobi van Weringh, die na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, ermee is gestopt.                        Gelukkig  blijft zij aan als vrijwilliger van de Stichting.

 • De familie Verhoef heeft het goed geschoten bij de Rottemeren, door Rob Stolk

      Rob Stolk beschrijft in dit uitgebreide artikel de geschiedenis van de familie Verhoef,            waarvan leden gedurende een kleine eeuw toezicht hielden op de jacht aan de Rotte.         Het leven van de de eerste jachtopziener Willem Verhoef (jachtopziener van 1914 tot             1941) en de opvolgende familieleden, die dan wel als jachtopziener werkzaam waren,             dan wel andere werkzaamheden hadden en horecagelegenheden stichtten, wordt                   verteld. Zo komen aan bod de Theeschenkerij ” ‘t Jachthuis”, het natuurzwembad in de       Rotte, het Jachthuis “The Jolly Duck”, de Eendrachtsmolen, eetcafé en jachthaven De         Roerdomp, het Zevenhuizer Verlaat, de politiehondenvereniging “De Verdediger”,                 Restaurant Meer en Bos aan de andere oever van de Rotte en hun relatie tot de familie           Verhoef aan de orde in dit stuk. Daarnaast wordt de genealogie van de familie getoond.

 • Herinneringen bij een foto, door Arie Boertje

      Arie Boertje verhaalt zijn herinneringen aan de winkel van Verweij – één van de                      destijds naast de Hervormde Kerk in Moerkapelle staande drie winkeltjes. Het                    kruidenierswinkeltje van Wim en Pietje Verweij verkocht, naast de gebruikelijke                    kruidenierswaren, snoepgoed voor de jeugd. Dit snoepgoed zat in, wat Arie noemt,              “twee magische houten kistjes van 60 x 35 cm.” Deze kistjes hadden zelfs een bij-                  naam: de Roze Doos van 5″ en de “Lichtblauwe doos van 10”. Arie beschrijf de                        aantrekkingskracht op de jeugd van de inhoud van deze kistjes.

 • Zoekplaatje (De mini raceclub in Moerkapelle), door Pim van der Zalm

      Pim van der Zalm vraagt hierin of de lezers van het Verleden Tijdschrift de op de                  bijgevoegde foto aangegeven personen bij naam kennen.

VT148, 38e jaargang, maart 2022

 • De opsluiting van Elisabeth Nieuwland, door Arie Brugmans

      Arie Brugmans vertelt het verhaal van Elisabeth Nieuwland, dochter van Lena                        Willemse Molenaar en Bastiaan van Nieuwland. Bastiaan vestigde zich na zijn huwelijk        in Zevenhuizen aan het Noordeinde (nabij Moerkapelle) en begon daar een smederij.          Elisabeth werd geboren in 1763.

      Na de dood van haar moeder in 1785 verhuisde het gezin naar Moerkapelle en al snel            maakte Elisabeth door haar drankmisbruik en door het gevaar van brandstichting, dat        haar buren zich ernstig zorgen begonnen te maken. Nadat zij haar vader er al                          verschillende keren op hadden gewezen, dat dit zo niet langer kon, werd na enkele                verzoeken, zelfs tot aan het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek in Den Haag,            zij op 13 november 1800 voor de tijd van 2 jaar opgenomen in het dolhuis te                            Rotterdam.

      Nadat die tijd was verstreken, bleek dat zij hierdoor niet waas veranderd, waardoor              opnieuw de Hoge Vierschaar werd ingeschakeld. Dit resulteerde in een nieuwe                      opname in Rotterdam op 9 december 1802. Daar blijft zij tot 1819, waarna zij wordt              opgenomen in het Sint Joris Gast- en krankzinnigenhuis te Delft. Daar overlijdt zij op          15 februari 1839.

 • Middenstandsgraffiti in de dorpskerk van Zevenhuizen, door Adri den Boer

      Adri den Boer beschrijft hierin de graffiti, aangebracht door middenstanders van                  Zevenhuizen, in de Zevenhuizense dorpskerk, alsmede de trotseerloodsjes, gevonden            bij de restauratie van 1966-1967.

      Tegen de noordmuur van de orgelbalustrade bevindt zich een plankje, met de namen            van Gerrit Saarberg, Cornelis van den Dool en Jan Saarberg Gz., alsmede opzichter              Willem Dogterom, gedateerd december 1901 en januari 1902. Deze ambachtslui waren        verantwoordelijk voor de bouw van de orgelbalustrade, nodig omdat de kerkvoogden            in 1901 het orgel van de RKI Kleiwegkerk in Gouda hadden gekocht.

       Op de torenbalken van de dorpstoren, waarin klokken uit 1709 en 1960 hangen, zijn             de handschriften van J. Hoogeveen Gzn., schilder, oud 24 jaar en van P. Heij, meester         smid, oud 20 jaar te vinden. Deze schreven hun namen daar op 3 juni 1940. Op 5 april         2004 voegde P. Versprille, oud 42 jaar, zijn naam daarbij.

       Bij de restauratie van 1966-1967, nodig nadat bij een storm de in de steigers staande             torenspits was omgewaaid, werden op het dak “trotseerloodjes” gevonden. Dit zijn               stukjes lood die voorkomen dat het water via de spijkers waar de leien mee vastzitten           naar binnen sijpelt.

 • Waterrrijk Schieland, door Cobi van Weringh-Schotte

       Cobi van Weringh-Schotte gaat in dit verhaal in op de vele waterplassen, voorkomend         op een in 1765 door kaartenmaker Isaak Tirion op verzoek van het Hoogheemraad-               schap Schieland (nu Schieland en de Krimpenerwaard) gemaakte kaart, die het                     werkgebied van het waterschap aangaf.

       Zij gaat in op het ontstaan van zoveel water en op de drooglegging van deze plassen.

       Ook verhaalt zij van de maatregelen, die vanwege de klimaatverandering enkele jaren           geleden zijn genomen, te weten het ontstaan van de Zevenhuizerplas door de                         zandwinning, nodig voor de uitbreiding van Rotterdam in het zuidelijk deel van de               Eendragtspolder en van de aanleg van de calamiteitenberging in het noordelijk deel             van deze polder. Hierdoor ontstond veel ruimte voor recreatie, zoals een roeibaan en           een natuurspeeltuin.

VT147, 37e jaargang, december 2021

 • Een beknopte geschiedenis van de Fotoboetiek in (vooral) foto’s

       Bram en Emmy Noordam vertellen hierin de geschiedenis van deze winkel in                         Moerkapelle. Het begint in 1972 in Moerkapelle in Moerdijkstraat 33. Nadat zij zich in         Moerkapelle hadden gevestigd, begonnen zij vanuit hun woning in de Mauritsstraat             met de verkoop van fotoartikelen. In 1974 werd een winkeltje in de Moerdijkstraat              gehuurd en werd daar begonnen met de Fotoboetiek. Vanaf 26 mei 1994 hadden zij              hun bedrijf in de Dorpsstraat. Op 1 juli 2020 zijn zij gestopt met hun bedrijf en eind              december 2020 is hun winkelpand verkocht. 

 • De hanen, zij kraaien victorie

      Riné Bos heeft zijn eerder in het kerkblad van de Hervormde Gemeente te                                Zevenhuizen gepubliceerde verhaal over de twee hanen van  de dorpskerk in                          Zevenhuizen enigszins herschreven. Hij vertelt aan de hand van de notulen van de                Kerkvoogden hoe de “oude” haan een plaats kreeg in de hal van de kerktoren en –                  vooorzien van een foto – de “nieuwe” eind augustus 1967 tijdens de restauratie van de          toren met enig ceremonieel op die toren werd geplaatst.

 • Fotoclub Moerkapelle veertig jaar

      Beppie Roos, veertien jaar lang voorzitter van de Fotoclub Moerkapelle, geeft in dit              artikel de geschiedenis weer van de op 5 november 1981 opgerichte Fotoclub, die op 6          november van dit jaar – niet omdat de leden niet meer enthousiast zouden zijn, niet              omdat er niet genoeg leden zouden zijn, maar omdat er inmiddels twee leden over-              leden zijn en andere oudere leden niet meer in het donker naar Moerkapelle willen                komen – tijdens een “feestelijke” bijeenkomst is opgeheven. Hij verhaalt over de                    diverse projecten tijdens het bestaan van de club, de opleidingen die werden gegeven,          de verplichte opdrachten voor de leden en andere wetenswaardigheden.

 • Mijn vader

      Gedicht van Adrie Meijer-Hertog (inmiddels overleden) over haar (toen eveneens al               overleden) vader Bas Hertog (18 mei 1901 – 30 december 1978).

VT146, 37e jaargang, september 2021

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling over WOII

       Op zaterdag 25 september 2021 wordt om 14.00 uur een nieuwe grote tentoonstelling         over de Tweede Wereldoorlog geopend door Jaap van Rij. Jaap is 84 jaar en was in               1945 getuige van het gevecht om het Jachthuis, waar zijn vader opper-wachtmeester             Jaap van Riuj sneuvelde en zijn moeder gewond raakte. Hij is de enige nog levende               directe getuige van dit drame.

 • Avonturier en tuinontwerper Henk Clasing uit Oud Verlaat door Rob Stolk

      Rob Stolk verteld hierin over het leven (voorouders, jeugd, militaire dienst), en werken         (tuinder en tuinman voor rijke klanten, tuincentrum in Oud Verlaat, werken in het               buitenland) van Henk Clasing (1938). Daarnaast wordt de genealogie van het geslacht         Clas(z)ing weergegeven vanaf Hendrik Claaszen (ook wel Clazing, Clasing, Klasing),             afkomstig van Lunenburg en begraven op 14 oktober 1806 te Overschie.

 • Zoekplaatjes vooor de beeldbank

       Van een negental foto’s wordt gevraagd of iemand de daarop staande personen kent of         herkent.

 • 50 (+1) jaar Peuterspeelgroep ‘t Hobbelpaard door Beppie Roos

       Beppie Roos, één van de initiatiefnemers voor de op 13 oktober 1970 in Moerkapelle             opgerichte peuterclub, vertelt hierin de geschiedenis van thans Peuterspeelgroep ‘t               Hobbelpaard. Zij roept in herinnering de officiële opening door mevroouw E. Keijzer-         Nieborg, echtgenote van burgemeester I.J.P. Keijzer, de zoektocht naar huisvesting en         wijst op de plaats van de peuterspeelgroep in de Moerkapelse samenleving en het                 aanstaande jubileum op 13 oktober a.s.

 • Elektriciteit, betalen per lichtpunt door Riné Bos

       Riné Bos heeft in het kerkblad van de Hervormde Kerk in Zevenhuizen de                               geschiedenis  beschreven van de electriciteitsvoorziening in deze kerk en de daarover           genomen besluiten door de kerkvoogden en notabelen van deze kerk. OZM is blij van           zijn aanbod om dit artikel in ons Verleden Tijdschrift te plaatsen.  

VT145, 37e jaargang, juni 2021

In dit nummer:

 • Selectiemesterij Zuid-Holland, door Pim van der Zalm

       Schrijver belicht het ontstaan, het doel (selecteren op basis van productie en                           nakomelingen) en de werkzaamheden van de Selectiemesterij Zuid-Holland, in 1950           opgericht door de Vereniging Yorkshire varkensstamboek Zuid-Holland en tot 2 april           1968 gevestigd aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

 • Herinneringen aan zuster Meijers, door Wim van Oostrom

       Hierin de toespraak die Wim van Oostrom  op 23 november 2007 hield bij de crematie        van (wijk)zuster Meijers. Deze toepspraak geeft in een notedop weer hoe velen van ons        haar bij leven gekend hebben.
       Opm.: Deze toespraak is in het tijdschrift onterecht toegeschreven aan Wim van Erk!

 • Herinneringen aan een foto, door Arie Boertje

       Arie zet bij een foto iuit 1972 van smederij “Wed. C. van Duuren” in Moerkapelle zijn            herinneringen.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank

       De hulp van de lezers wordt weer ingeroepen voor informatie over een achttal foto’s.

 • Schotte 100 jaar, door Cobi van Weringh-Schotte

       Cobi, kleindochter van Freek Schotte en Lena van der Slik, schrijft een vervolg op het           in VT57 door Wouter Paul geschreven verhaal over het leven van Herman Frederik               Schotte en zijn nakomelingen. Freek Schotte vestigt zich in 1920 in Zevenhuizen aan           de Dorpsstraat en begint daar als timmerman-aannemer. In de crisisjaren komt daar           een winkeltje in huishoudelijke producten bij. In de zeventiger jaren van de vorige                 eeuw gevolgd door doe-het-zelf-materialen. Uit de door Cobi beschreven geschiedenis         blijkt, dat het bedrijf zich steeds heeft weten aan te passen aan de veranderende                     omstandigheden. Inmiddels bestaat het bedrijf nu 100 jaar.

VT144, 37e jaargang, maart 2021

In dit (eerste in kleur verschenen) nummer:

 • Dertig jaar “Stichting Kinderhulp Roemenië, door SKR-bestuur

       Het bestuur van SKR geeft in dit verslag een overzicht van het ontstaan en het einde             van de Stichting in Moerkapelle na het meedoen aan het eerste hulptransport in 1990           naar Roemenië van het Rode Kruis na de val van de Berlijnse muur in 1989. Alle                   daaruit voortgevloeide activiteiten: inzamelingen, transporten en verdeling van                     hulpgoederen, technische hulp en hete opzetten van een vakantiepark voor kinderen           worden uiteengezet, met alle problemen en gevonden oplossingen.

 • Opnieuw een foute registratie, door Arie Brugmans

       Hierin wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen na het artikel over een riant legaat         dat aan de “Algemeene armen” van Moerkapelle was toebedeeld. Pim van der Zalm               werd a het verschijnen van dit verslag gebeld door Greet van Doorn-Stolk uit                           Geldermalsen, achterkleinkind van de Andreas Stolk die op 4 november 1839 in                     Moerkapelle was geboren. Naar aanleiding van haar verhaal is nader onderzoek                     verricht en hiervan wordt verslag gedaan.

 • Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman (deel 2), door Pouw Hofman

       Pouw Hofman geeft in dit tweede deel – eveneens in dichtvorm – zijn vervolg weer op            zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en zijn streven naar “een wereld                  zonder bommen en granaten.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank, door Pim van der Zalm

       Pim van der Zalm vraagt ook in dit nummer (nadere) informatie over enkele foto’s,               aanwezig in de beeldbank van de Stichting.

 • Een onbekend verhaal van vv Groeneweg, door Pim van der Zalm

       Schrijver vertelt hierin over het ontstaan van de vriendschapsbanden tussen vv                     Groeneweg en de voetbalvereniging Holzhausen uit het Duitse dorp met diezelfde                 naam in de vijftiger jaren. De oorsprong van dit verhaal ligt in de Tweede                                 Wereldoorlog, waardoor Nieuwerkerker Gijs den Toom voor de Arbeitseinsatz naar               Duitsland moest om daar werk te gaan verrichten in het dorp Holzhausen. Een aantal          jaren na de oorlog zocht hij een manier om de contacten met deze mensen aan te                  halen en na een gesprek met toenmalig voorzitter van vv Groeneweg Kees van Helden          werd het idee geboren om een uitwisseling op voetbalgebied te organiseren. In 1954              of  1955 speelden Holzhausen en Groeneweg tegen elkaar in Zevenhuien. Met dank              aan Arie van den Haak uit Zevenhuizen – die als 16-jarige, vergezeld van zijn ouders,            meeging voor het tegenbezoek – wordt verslag gedaan.   

VT143, 36e jaargang, december 2020

In dit nummer:

 • Ter nagedachtenis aan Johan Bakker, door Gerard Ottevanger

       Schrijver vertelt hierin de betekenis voor de stichting en voor de molenwereld van de           op 14 september 2020 overleden Johannes Simon Bakker. Johan stond aan de wieg             van de stichting, was een aantal jaren bestuurslid, schreef verschillende artikelen voor         het Verleden Tijdschrift, en had een passie voor geschiedenis en speciaal over molens.         Hij had een gezaghebbende positie in de molenwereld en was initiator, redacteur en             scribent van het maandbald De Molenwereld.

 • Zoekplaatjes voor de beeldbank, door Pim van der Zalm

       Pim wil graag meer weten over een viertal foto’s van de beeldbank. Waar staan de                 afgebeelde woningen en wie staan er op de foto’s.

 • Een riant legaat voor de algemeene armen van Moerkapelle, door Arie Brugmans

      Arie Brugmans beschrijft zijn zoektocht naar de in de inventarisatielijst van het archief        van  de gemeente Moerkapelle (periode 1811 – 1940) voorkomende archiefstuk met als          titel: “Aanvaarden van het legaat van de heer J. Stolk ten behoeve van de armenzorg,            1918.”

      In dit uitvoerige artikel gaat hij in op de vraag wie Jan Stolk was, wat zijn relatie met            Moerkapelle was en waar hij gewoond heeft, hoe zijn familiegeschiedenis er uit zag.              Ook wordt duidelijk welk deel het legaat uitmaakte van van de erfenis en hoe dit legaat        bij de armen van Moerkapelle terecht kwam.

 • Zoektocht naar een huis in Zevenhuizen, door Pim van der Zalm

      Pim van der Zalm, daarin bijgestaan door Cobi van Weringh,  geeft hierin weer zijn              zoektocht naar een door hem begin dit jaar ontvangen foto/ansichtkaart van                          Zevenhuizen, met daarop een foto van een huis, dat danwel gesloopt, danwel                          verbouwd  werd. Uiteindelijk bleek het te gaan om het pand Noordeinde 8, dat een                aantal jaren geleden gesloopt en vervangen is door een nieuw.

 • Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman, door Pouw Hofman (deel 1)

      Oud inwoner van Zevenhuizen Pouw Hofman beschrijft in dichtvorm zijn                                herinneringen aan de oorlogsjaren in Zevenhuizen. In het volgende VT volgt het                    tweede deel.

VT142, 36e jaargang, september 2020

In dit nummer:

 • Lezing over de inpoldering van de Zuidplas op dinsdag 13 oktober 2020 in dorpshuis Op Moer te Moerkapelle.

      De oorspronkelijk op 14 april van dit jaar geplande lezing door mevrouw Gerdien                  Tober wordt nu op 13 oktober 2020 gehouen in dorpshuis Op Moer te                          Moerkapelle. Geïnteresseerden moeten zich – in verband met de situatie rondom                Corona – vooraf aanmelden bij Ria Lindhout (079-5932207), Pim van der Zalm                      (0180-633077) of per e-mail: info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl.

 • Het levensverhaal van Joop Boode en Coby Boode-van de Kleij, door Gerda Besselink’.

      Gerda Besselink begint haar verhaal bij de grootouders van Joop Boode. Daarna volgt          een kort inzicht in het leven van de ouders van Joop, waarna de geschiedenis van de            Firma Boode,  gecombineerd met het werkzame leven van Joop aan bod komt. Tot slot        wordt zijn leven, nadat Joop uit het bedrijf is gestapt, weergegeven.

 • Verkorte genealogie van de familie Boode, door Cobi van Weringh-Schotte.

      Cobi van Weringh-Schotte toont in de verkorte genealogie van de familie Boode de                twee families Boode in Zevenhuizen, die van Josephus Martinus Boode (1875-1935)              afstammen, te weten de familie Boode van de “buizen” en de familie Boode van de                 “fietsen en auto’s”.

 • De Rotte, gezien door de ogen van Izak de Jong (1878-1969), door Cobi van Weringh-Schotte.

      Schrijfster verhaalt hoe zij in aanraking kwam met het leven en werk van Izak de Jong          (1878-1969), die in de periode 1930-1935 regelmatig met zijn bootje vanuit                              Hilligersberg over de Rotte voer  en daar op een mooi plekje ging zitten tekenen. De              Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle mocht de historische afbeeldingen                            fotograferen. Deze foto’s zullen in september in het Historisch Centrum op de                        bovenverdieping bij “Ons Molenverleden” te zien zijn. Beneden inde koffiehoek van              “Ons Verleden” ligt een fotoboek.

 • Herinnering bij een ansichtkaart, door Arie Boertje.

      Arie Boertje deelt met ons zijn herinneringen bij een ansichtkaart, waarop het dorp              Moerkapelle wordt gezien vanuit de doodlopende Herenweg nabij het daar destijds               staande witte bruggetje.

VT141, 36e jaargang, juni 2020

Ook dit nummer is gewijd aan het feit dat WOII 75 jaar geleden is afgelopen en we dus 75 jaar bevrijd zijn.

 • Brieven van een burgemeestersvrouw in oorlogstijd, door Pim van der Zalm                                                                                                                                          In het maartnummer van VT is ingegaan op het huwelijk van burgemeester Theunissen dat in 1943 in Zevenhuizen plaatsvond. Van de zoon  van de burgemeester kregen we uit zijn privé-archief enkele brieven van zijn moeder gericht aan haar moeder. Deze brieven geven een aardig inkijkje in het milieu en geven ook enige informatie over de situatie in Zevenhuizen in oorlogstijd.
 • Wat herinneringen uit Moerkapelle 1940-1945, door Jaap van den Berg Jaap van den Berg, geboren 21 juli 1936, deelt een aantal van zijn herinneringen uit de oorlogstijd in Moerkapelle. Hij schrijft onder andere over de distributie- en betaalmiddelen, het voedsel, de huisvesting van Duitse soldaten, de inundatie, binnenlandse strijdkrachten, Arbeidseinsatz en het overlijden van een oom. Tot slot de complete brief van zijn oma aan zijn moeder over dat overlijden.
 • De moffen uit het land, wij weer naar het strand, door Henk Hogebrug         De titel vormt, volgens het jaarverslag van 1945 van toenmalig secretaresse Nel Vente van de gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren”, de tekst op een groot spandoek op één van de (boeren)wagens in de optocht op 30 augustus , onderdeel van de bevrijdingsfeesten in Zevenhuizen. De 6 wagens, waarmee OSS aan de optocht deelnam, worden beschreven. Ook wordt, aan de hand van de jaarverslagen, kort ingegaan op de oorlogsjaren van de vereniging.
 • De bomenbonnen van Moerkapelle in WOII, door Pim van der Zalm               Naast voedsel was brandstof in de Tweede Wereldoorlog (en zelfs al eerder) een schaars goed. Daarom waren deze zaken “op de bon”. Je kon met zo’n bon, uitgegeven door de gemeente Moerkapelle, het hout van één of meer bomen kopen om te verstoken. Maar ook de bomen raakten aan het einde van de oorlog op, blijkens een bekendmaking van de burgemeester.
 • Enkele oorlogsherinneringen van Teuntje Pardon-Brandhorst, door Pim van der Zalm                                                                                                                             Voor zijn boek over Moerkapelle in WOII heeft Pim van der Zalm met diverse oude Moerkapellenaren gesproken. Een van hen is de van oorsprong Moerkapelse mevrouw T.J. Pardon-Brandhorst. Zij wist zich nog veel te herinneren. Alhoewel haar herinneringen niet in het boek terecht zijn gekomen, worden ze nu in dit nummer van het Verleden Tijdschrift opgenomen.
 • Een anekdote over WOII, door Frans Jansen                                                             Frans Jansen, oud-vrijwilliger van onze stichting, vertelt een korte anekdote over een van zijn belevenissen met een ingekwartierde Duitse soldaat.

VT140, 36e jaargang, maart 2020

Dit nummer is grotendeels gewijd aan het feit dat WOII 75 jaar geleden is afgelopen en we dus 75 jaar bevrijd zijn.

 • Lezing ‘De inpoldering van de Zuidplas’ door Gerien Tober
  Een uitgebreide aankondiging van deze lezing, waarbij de lezing met name in zal gaan op waarom het zo lang duurde voordat besloten werd tot inpoldering van deze polder.
  De lezing is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de uitbraak van het Corona virus.
 • Excursie naar de museumwerf te Vreeswijk op 6 juni
  Een aankondiging van deze excursie naar enerzijds de museumwerf en anderzijds de omgeving van deze werf in het dorpje Vreeswijk.
  Deze excursie is komen te vervallen vanwege de uitbraak van het Corona virus.
 • De installatie van burgemeester Theunissen
  In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op de installatiebijeenkomst van deze oorlogsburgemeester. Theunissen werd in 1942 door de raad geïnstalleerd, midden in WOII. Dit artikel gaat in op wat er tijdens die bijeenkomst gezegd werd en wie de gasten waren. Het artikel laat de aanstellingsakte van de burgemeester (in kleur) zien. Als OZM hebben we deze akte en de nodige input van dit artikel, gekregen van de zoon van de burgemeester.
 • De omvang van de NSB in Zuidplas
  In dit artikel wordt ingegaan op de grootte van de NSB in de vooroorlogse jaren in de diverse Zuidplas-dorpen. Waren er dorpen waar de NSB relatief groter was dan in andere dorpen van Zuidplas?
 • Het huwelijk van burgemeester Theunissen 
  Burgemeester Theunissen was niet alleen burgemeester van Zevenhuizen in oorlogstijd, maar is ook nog eens in die oorlogsjaren getrouwd (in de Remonstrantse kerk). Dit artikel is een soort fotoverslag van zijn bruiloft. De burgemeester kreeg van de bevolking een schilderij van Van Zuijlen cadeau. Dit schilderij wordt in dit artikel ook (in kleur) afgebeeld.
 • SKR Stichting Kinderhulp Roemenië                                                                            Bram en Emmy Noordam gaan in dit artikel in op de kindervakantiekampen van de SKR. Dit nu de stichting bekend heeft gemaakt dat het stopt met de hulptransporten.
 • Het verzet in Moerkapelle in WO II
  Pim van der Zalm gaat in op de organisatie van het verzet in Moerkapelle. Dit aan de hand van een bij het NIOD gevonden brief hierover. Daarnaast worden enkele foto’s van het verzet getoond.

VT139, 35e jaargang, december 2019

In dit nummer:

 • Historisch Centrum open op 4 januari 2020 (bericht i.s.m. de IJsclub Zevenhuizen)                                                                                                                            Het thema van de door de IJsclub Zevenhuizen jaarlijks georganiseerde Snertwandeltocht Rottemeren staat het komende jaar in het teken van “75 jaar vrijheid”. Er zullen tijdens deze Snertwandeltocht verschillende tentoonstellingen en exposities zijn rondom dit thema. Garage ‘t Gilde komt met oude legervoertuigen, legertenten en veldkeukens en het museum van onze stichting is die dag geopend en een pendelbus tussen de startlocatie aan de WA-roeibaan, Zorgcentrum de Zevenster en ons museum maakt het mogelijk dit museum te bezoeken.
 • Levensverhaal Geertje Wiggers-de Ruiter, geboren op 26 januari 1927 Gerda Besselink beschrijft het levensverhaal van de in Zevenhuizen als 5e in een gezin met 6 kinderen geboren Geertje de Ruiter, op 6 april 1948 getrouwd met Henk Wiggers. 
 • Inundatie 1944-1945 in Zevenhuizen                                                                           Adri den Boer gaat kort in op de in de Oudheidkamer in Nieuwerkerk aan den IJssel gehouden wisselexpositie over de Duitse waterlinie van 75 jaar geleden.
 • Oproep voor informatie en objecten over WO II                                                    Pim van der Zalm stelt hierin namens de stichting prijs op informatie en schriftelijke bronnen en foto’s over WO II in Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
 • Brieven uit het Duitsland van 1943                                                                           Hierin beschrijft en toont Pim van der Zalm de inmiddels op de website va  Museum Rotterdam te vinden ansichtkaart en twee brieven met een geadresseerde in Zevenhuizen van 1943.
 • Herinneringen aan een foto                                                                                             Arie Boertje  gaat in deze herinneringen terug naar het Sinterklaasfeest en het daarbij behorende schoenzetten in zijn jeugd in Moerkapelle.

VT138, 35e jaargang, september 2019

In dit nummer:

 • Lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen” volgens de “Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver” Lieve van Ollefen (1797)            De eerder in Zevenhuizen gehouden lezing over hoe Zevenhuizen en Moerkapelle er twee eeuwen geleden uitzagen wordt wegens groot succes opnieuw gehouden, deze keer in Moerkapelle.
 •  De Beeldbank van OZM is in de lucht De stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle heeft een grote verzameling foto’s. Al vanaf het begin werd er begonnen met het systematisch beschrijven en opbergen van de foto’s. Omdat het aantal foto’s groeide tot momenteel ongeveer 20.000 stuks, is een nieuw computerprogramma gevonden om deze foto’s op te slaan. Met dit programma kunnen de foto’s thuis via internet op de eigen computer worden bekeken. Ook kunt u nadere informatie toevoegen (ontbrekende namen, jaartallen, fouten).
 • Excursie naar het Baggermuseum en 2e Maasvlakte                                            Piet en Ria Koole hebben een verslag met foto’s gemaakt van de gehouden excursie naar het Baggermuseum in Sliedrecht en het bezoek met rondvaart aan de 2e Maasvlakte.
 • Van huiskamer tot winkelpand (de geschiedenis van de Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle)                                                                                             Willy Oenema heeft in dit artikel de geschiedenis van de vanaf 1990 opererende Wereldwinkel beschreven, welke winkel op 8 juni 2019 definitief is gesloten. Ook de hieraan voorafgaande periode vanaf ca. 1980 komt in dit artikel aan bod.
 • Sterftecijfers in Zuidplas                                                                                                     Pim van der Zalm probeert hierin een antwoord te vinden op de vraag, in hoeverre de door J.S. Bakker in VT134 beschreven Pokkenepidemie in het jaar 1781 in Moerkapelle, ook in de andere dorpen in de gemeente Zuidplas plaatsgevonden heeft.
 • Bordje Adriaan Huysmanpad nu geplaatst                                                                Adri den Boer gaat hierbij in op de diverse tenaamstelling van het ten noordwesten van de Zevenhuizerplas in drie gemeenten gelegen pad, genoemd naar een vrije boer uit Zevenhuizen.
 • Educatie in het Historisch Centrum                                                                                Els Boersma, sinds oktober 2018 als vrijwilliger deel uitmakend van de werkgroep educatie van de stichting, stelt zich in dit artikel aan u voor. Zij gaat daarbij ook in op de werkzaamheden van de werkgroep en waarom de stichting OZM educatie voor kinderen zo belangrijk vindt.

VT137, 35e jaargang, juni 2019

In dit nummer:

 • Koninklijke onderscheiding voor onze vrijwilliger Hans van Lowijde
  Onze vrijwilliger en oud-bestuurslid Hans van Lowijde heeft op 26 april 2019 uit handen van waarnemend burgemeester van Zuidplas, de heer Stoop, een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hans is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten voor de Sticting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en anderzijds voor de R.K.Gemeenschap van Moerkapelle-Zevenhuizen.
 • Wonen bij de Holvoeterbrug
  Gerda Besselink heeft de levensverhalen van Lies Zuidema en Janny Zuidema-de Jong beschreven. Lies Zuidema is geboren op de boerderij van zijn ouders in Zevenhuizen aan de Holvoeterbrug. Over deze brug werd al in 1650 gesproken. Vanaf 1954 is Lies (eerst samen met zijn moeder) op de bij de Holvoeterbrug gelegen boerderij gaan boeren.
  Janny Zuidema-de Jong is eveneens in Zevenhuizen geboren, en wel aan de Burgemeester Klinkhamerweg.
  Lies en Janny zijn in 1963 getrouwd en – hoewel Janny soms hand- en spandiensten verrichte op de boerderij – werkte Lies alleen op de boerderij. Toen Lies 65 was geworden, besloot hij een maatschap aan te gaan met zijn neef, en inmiddels zet deze neef het landbouwbedrijf voort als zelfstandig boer. Lies en Janny wonen nu achter de boerderij aan de Rotte.
 • Tennisclub Zevenhuizen 50 jaar (deel 2)
  Ingrid Heijkoop vervolgt in dit nummer van VT haar artikel over het 50-jarig jubileum van de Tennisclub Zevenhuizen. Dit maal komen de gebeurtenissen van de Tennisclub van 1997 tot en met 2017 aan de beurt. Net als in het vorige nummer worden de gebeurtenissen in de Tennisclub afgezet tegen het wereldnieuws in dezelfde periode.
 • 1694: Niet-uitgevoerde “Dijkage” van Zevenhuizen
  Adri den Boer belicht in dit artikel een oud plan uit 1694 van Jhr. Cornelius van Ouwendijk (1647-1704) om de waterstaatkundige, landbouwkundige en economische situatie van Zevenhuizen en omgeving te verbeteren. Dit plan werd evenwel niet aangenomen. Wel is dit ambitieuze dijkagevoorstel (dijkage = “het door dijken omsloten gebied”) alsmede een kaart daarvan bewaard gebleven.

VT 136, 35e jaargang, maart 2019

In dit nummer:

 • De Kapelle Vliegers. Hierin beschrijft Dick den Hertog de geschiedenis van de postduivenvereniging “de Kapelle Vliegers” uit Moerkapelle, die van 1947 tot 1987 heeft bestaan. Deze vereniging, opgericht op initiatief van Arie Ottevanger, had  niet alleen leden uit Moerkapelle, maar ook uit omliggende gemeenten, omdat zij was aangesloten bij “de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers”.
 • Tennisclub Zevenhuizen vijftig jaar (deel 1). Ingrid Heijkoop beschrijft aan de hand van een tijdlijn de geschiedenis van de Tennisclub Zevenhuizen (TZ), die in 2018 vijftig jaar bestond. Deze vereniging werd op 28 september 1968 opgericht in een vergadering in Hotel Vos onder leiding van Arie van Rijs en Ben de Geus.
 • Meer van dubbelschilder Jan Bontenbal. In dit artikel belicht Adri den Boer in het kort het leven en enkele werken van huis- en kunstschilder Jan Bontenbal (1823 – 1905) uit Zevenhuizen.

VT 135, 34e jaargang, december 2018

In dit nummer:

 • De geschiedenis van het meubelbedrijf Voorbrood. Pim van der Zalm belicht in dit artikel de historie van het bedrijf Voorbrood. Dit bedrijf bestond in 2018 formeel 100 jaar. Oorspronkelijk begonnen in Rotterdam, verhuist dit meubelbedrijf begin jaren ’50 naar Zevenhuizen.
 • Het levensverhaal van Hennie Voorbrood-Van der Windt. Dit levensverhaal, geschreven door Gerda Besselink, vertelt de levensgeschiedenis van de vrouw van de voormalige directeur en moeder van de huidige directie van meubelbedrijf Voorbrood. Hennie – geboren in Velsen-IJmuiden, trouwde in 1957 en verhuist in 1960 naar Zevenhuizen.
 • Genealogie Voorbrood. Deze genealogie, geschreven door Cobi van Weringh-Schotte, begint bij Willem Michaël Philip Voorbrood, geboren omstreeks 1750 en eindigt bij de huidige 2 directeuren, Pieter (4 feb 1959) en Johannes Cornelis Voorbrood (11 jan 1966).

VT 134,  34e jaargang,  september 2018

In dit nummer:

 • Open Monumentendag 2018. In twee pagina’s gaat Cobi van Weringh in op wat er op deze dag te beleven was rondom de acttiviteiten op de Rotte.
 • Pokken in Moerkapelle. In dit verhaal gaat Johan Bakker dieper in op de pokkenepidemie die Moerkapelle in 1871 trof. Misschien wel de grootste ramp uit de Moerkapelse historie.
 • Een tweede oorkonde en een steen voor Zevenhuizen vanuit Wageningen. Nadat in VT133 Adri den Boer is ingegaan op een oorkonde uit 1940, wordt in dit artikel ingegaan op de tweede oorkonde voor Zevenhuizen vanuit Wageningen.
 • Een onbekende boerderij als zoekplaatje. In dit artikel gaat Pim van der Zalm in op een foto met een onbekende boerderij en hoe hij uiteindelijk vond waar deze boerderij gestaan heeft.

VT 133,  34e jaargang,  juni 2018

In dit nummer:

 • Interview met Bert en Sija Tuitel-Molendijk.  In dit interview van Gerda Besselink wordt aandacht geschonken aan het leven van Bert en Sija Tuitel. Dit leven is verknoopt met het familiebedrijf van het vervoersbedrijf van Tuitel. De geschiedenis van dit vrachtrijders bedrijf komt uitgebreid aan de orde. Ook hun inzet voor de Stichting Kinderhulp Roemenië wordt geschetst. Als laatste is een genealogie van de fam. Tuitel opgenomen.
 • Wageningse evacuatie en oorkondes van 1940. Onlangs verkreeg onze stichting een oorkonde uit 1940. Geschonken door de gemeente Zuidplas en afkomstig van de gemeente Wageningen. Adri den Boer gaat in dit artikel nog een keer in op de achtergrond van deze oorkonde.
 • Herinneringen van een film(avond). Arie Boertje kijkt nog een keer terug op de vertoning van de “Sursum-Corda”-film van Moerkapelle uit 1959.

VT 132,  34e jaargang,  maart 2018

Dit nummer is redactioneel volledig in kleur! In dit nummer:

 • Het kruis van molen 5 komt weer thuis.  In dit uitgebreide artikel gaat Johan Bakker in op de verhuizingen die het kruis (binnen- en buitenroede) van molen 5 uit Moerkapelle heeft gemaakt, hoe dit in België is beland en dat dit nu uiteindelijk weer terugkomt naar Moerkapelle (uit België).
 • Jeugdherinneringen aan Zevenhuizen. De auteur, Els Slappendel, beschrijft in dit artikel postuum een aantal jeugdherinneringen aan haar geliefde dorp Zevenhuizen.
 • Excursie 2018 naar Volendam. Ria Lindhout geeft het programma voor onze “grote” excursie van 2018 weer.

VT 131,  33e jaargang,  december 2017

In dit nummer:

 • Een fotolijst met historie.  Johan Bakker gaat in op een fotolijst afkomstig uit zijn familie en geeft aan hoe het achterliggende verhaal te koppelen is aan de grote brand van Moerkapelle in 1905.
 • De Rotte, voor vervoer over water. Aan de hand van zijn genealogie en verder onderzoek, gaat Wim Alphenaar dieper in op de turfwinning die zijn voorvaderen uitgeoefend hebben en de daarmee samenhangende vormen van vervoer over water.
 • Wie was de laatste pastoor van Zevenhuizen? Adri den Boer gaat in op twee verschillende inzichten op dit punt; namelijk die van C.A Kuysten en die van Ignatius Walvis.
 • De Zevenlanden. Een enigzins prikkelend artikel van Jan Dirk Dorrepaal over de toekomstige ontwikkelingen van ons werkgebied en de mogelijke nieuwe uitdagingen die dit voor OZM teweeg brengt.
 • Een legaat voor onze stichting. Deze zomer heeft de OZM een legaat ontvangen van mevr. C. Dogterom-Bontenbal. In dit artikel gaat Pim van der Zalm iets meer in op de achtergrond van deze vrouw.
 • “Kleine” Excursie naar molen “De Vrijheid” in Schiedam. Aankondiging van een tussentijdse excursie met maximaal 25 personen.

VT 130,  33e jaargang,  september 2017

In dit nummer:

 • Shantykoor “Het Kraaiennest”.  Gerda Besselink gaat in op de geschiedenis van dit koor gedurende de afgelopen ruim 20 jaar.  Van het prille begin tot het succesvolle koor dat ze nu zijn.
 • Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren.  In december 2016 was het vijftig jaar geleden dat goedkeuring gegeven werd aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren. Dit artikel gaat in op deze periode van 50 jaar . Het artikel verscheen eerder in het blad va de historische vereniging Bergschenhoek.
 • Excursie 2017 naar de Veluwe. Piet en Ria Koole blikken terug op deze excursie.

VT 129,  33e jaargang,  juni 2017

In dit nummer:

 • Geertruida-hoeve.  Adri den Boer gaat in op deze Nieuwerkerkse boerderij met Zevenhuizense link. Het is op dit moment het meest verwaarloosde rijksmonument van Zuidplas.
 • Herinneringen aan slagerij Hol. Hans Hol haalt enkele herinneringen op aangaande de slagerij van zijn vader in het Moerkapelle van rond 1960.
 • Interview met Nico Evers. Oud tuinder Nico Evers vertelt over het ontstaan van de diverse bedrijven die voortkomen uit de familie Evers. Via Zevenhuizen en Nieuwerkerk is de familie uiteindelijk in Moerkapelle terecht gekomen. Verdere uitbreiding naar buiten Moerkapelle vindt nog steeds plaats.
 • Historische straatnamen in Nesselande (deel 2). Adri den Boer gaat, 10 jaar na zijn eerste artikel over dit onderwerp, verder in op nieuwe straatnamen in Nesselande. Duidelijk is dat veel zaken op dit punt niet helemaal juist zijn en dat is toch wel slordig voor zoiets als een straatnaam die nog heel lang mee moet.

VT 128,  33e jaargang,  maart 2017

In dit nummer:

 • Dirk Smits en de Rottestroom.  Eric Cossee gaat dieper in op het beroemde boek over de Rotte van Dirk Smits uit 1750. Er wordt ingegaan op het (remonstrantse) milieu waarin Dirk Smits opgroeit en de totstandkoming van zijn hoofdwerk. Het werk wordt hoofdstuk voor hoofdstuk beschreven en verklaard en alle prenten uit dit boek zijn in dit artikel opgenomen.
 • Excursie 2017. Ria Lindhout kondigt de “grote” excursie voor 2017 aan.
 • Herinneringen bij een foto: Televisiekijken op de grond.  Op zijn eigen wijze deelt Arie Boertje zijn herinneringen uit het Moerkapelle van zijn jeugd.
 • Dit nummer bevat ook het jaarverslag over 2016.

VT 127,  32e jaargang,  december 2016

In dit nummer:

 • De Zevenhuizense afdeling van Volksonderwijs.  Adri den Boer gaat in op de geschiedenis van het volksonderwijs in Zevenhuizen. Van de oprichting tot de opheffing. Toch is er nog steeds een restant van het volksonderwijs in Zevenhuizen te vinden.
 • Moerkapelle, knap ongezond. J.S. Bakker geeft aan dat Moerkapelle in de periode 1856 – 1860 het hoogste sterftecijfer van Nederland had.

VT 126,  32e jaargang,  september 2016

In dit nummer:

 • Nieuwe tentoonstelling “Meten en wegen”.  Onze conservator Hans Ditters doet een vooraankondiging van de nieuwe tentoonstelling die in november geopend wordt.
 • Vrouwen van Nu Moerkapelle, meer dan 70 jaar historie. Vrouwen van Nu afdeling Moerkapelle bestaan ruim 70 jaar. Voor Wil de Heer en Janny Zuidema tijd om eens een duik in het verleden te maken.
 • Pontjes over de Rotte (vervolg). Naar aanleiding van reacties op het artikel in het vorige nummer blijkt er nog een pontje bij Oud Verlaat te zijn geweest.
 • Zevenhuizense kroonluchters Rotterdams museumbezit. In dit artikel wordt een foto en een verkoopadvertentie van de Zevenhuizen kroonluchters gepubliceerd. De kroonluchters zijn in 1866 door de N.H. kerk verkocht en bevinden zich nu in museum Rotterdam. Artikel is van Adri den Boer.
 • Excursie op 4 juni naar ‘s-Hertogenbosch. Ab van der  Elst blikt terug op deze geslaagde excursie.
 • Boekbespreking. Pim van der Zalm heeft een korte bespreking van het nieuwe boek van Bram Veerman: “Zevenhuizen door het oog van de naald”.
 • Tentoonstelling “Iconen en Symbolen”. Cobi van Weringh kondigt een nieuwe kleine tentoonstelling aan welke geopend wordt op Open Monumenten Dag 2016 (10-09-2016)

VT 125,  32e jaargang,  juni 2016

In dit nummer:

 • De veerpont van Blom over de Rotte. In dit artikel van Fried Füss wordt ingegaan op de geschiedenis van de (kabel)pont over de Rotte tussen Oud Verlaat en Bergschenhoek vanaf het begin rond 1884 tot de opheffing in 1966. In de volksmond “de pont van Blom”. Janus Blom was de laatste veerman.
 • Pontjes over de Rotte. N.a.v. het artikel in ditzelfde  nummer over de pont van Blom, wordt gekeken naar welke pontjes er nog meer op de Rotte geweest zijn. Er zijn een aantal pontjes bekend, maar veel informatie is er verder niet over deze pontjes.
 • Herinneringen bij een ansichtkaart. Arie Boertje haalt herinneringen op over de Waterplas in Moerkapelle.

VT 124,  32e jaargang,  maart 2016

In dit nummer:

 • Een interview met Adrianus Krijgsman. De heer Krijgsman heeft een groot deel van zijn leven als boer doorgebracht aan de Middelweg in Zevenhuizen. In dit interview door Elly van Gelderen, wordt met name ingegaan op zijn tijd in Papoea-Nieuw-Guinea, direct na WOII.
 • Iets over de laatste ambachtsheren van Moerkapelle. Adri den Boer stelt de  veranderende rol van een ambachtsheer in de tweede helft van de 19 eeuw aan de orde. De laatst bekende ambachtsheren van Moerkapelle passeren de revue, maar wie exact de laatste ambachtsheer van Moerkapelle is geweest is vooralsnog onbekend.
 • Predikantenborden te Moerkapelle. Arie Brugmans gaat in op de grafsteen van Ds. Van Elven en de verschillen van de tekst op die steen met die op het predikantenbord in de N.h. kerk te Moerkapelle.
 • Boekbespreking van nieuw boek over de familie Dekker uit Moerkapelle. Pim van der Zalm bespreekt het nieuwe boek “kroniek van een verdekkerde familie” over o.a. de genealogie van Leen Dekker te Moerkapelle. Ook wordt een nooit gebouwd bevrijdingsmonument, ontworpen door diezelfde Leen Dekker, beschreven.

Oudere nummers van het Verleden Tijdschrift komen hieronder aan de orde.

VT 123,  31e jaargang,  december 2015

tijdschrift

Taxatiemiddag op 14 november 2015
* door Pim van der Zalm

Bridge Club Zevenhuizen
* door Frans Schiereck en Frank Niewold

De jacht op Sivoli
* door Adri den Boer en Pim van der Zalm

Predikantsportretten als dorpshistorie
* door Adri den Boer

Excursie naar museum Oud Overschie
* door Pim van der Zalm