Visies en beleidsplan

De Stichting Oud-Zevenhuizen/Moerkapelle waakt over uw en ons verleden en stelt zich ten doel ons cultureel erfgoed, met name dat van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat te bewaren en te exposeren. Dit is ook vastgelegd in onze missie en visie die te vinden zijn in ons meerjaren-beleidsplan. In het Historisch Centrum is het beleidsplan op te vragen en eventueel in te zien. U kunt het ook hier downloaden:  Beleidsplan 2024

Onze (per september 2016 ) vernieuwde statuten vindt u hier: statuten per 28-09-2016

Het huishoudelijk reglement vindt u hier:  OZM huishoudelijk reglement

Gezamenlijke visie met HVM en HVN
Samen met de Historische Vereniging Moordrecht en Historische Vereniging Nieuwerkerk is een integrale visie opgesteld richting de politiek. Wij willen daarmee constructief laten zien wat er naar ons idee beter kan t.a.v. het cultureel erfgoed in de gemeente. Vandaar dat deze visie is opgesteld in de vorm van 10 adviezen.

De integrale visie vindt u hier: Erfgoedvisie Zuidplas

De gemeentelijk visie op cultureel erfgoed
In januari 2021 is de Erfgoedvisie van de gemeente Zuidplas door de raad goedgekeurd.
Deze visie vindt u hier