Financieel verslag 2023

Het financieel verslag van de stichting over 2023 is gereed en op maandag 6 mei jl. gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

Dit financieel verslag kunt u vinden via deze link: finversl2023

 

Eerder verschenen financiële verslagen vindt u via deze link:  finversl