Over de Oudheidkamer

Op 12 december 1984 is de Stichting “Oud Zevenhuizen-Moerkapelle” opgericht.
Het werkgebied van de stichting omvat de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle met de kernen Oud Verlaat, Moerkapelle en Zevenhuizen.
De stichting wordt beheerd door een aantal bestuursleden en heeft momenteel ongeveer 900 donateurs. De stichting is daarmee één van de grootste oudheidkundige organisaties in de regio, zeker waar het om de plattelandsgemeenten gaat.

Geïnteresseerd in de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. klik hier voor het “Beleidsplan OZM 2015-2017”.
Het beleidsplan met bijlagen is te verkrijgen in het Historisch Centrum of aan te vragen via een mailtje.

Actueel
Monument in de gemeente Zuidplas
Samen met Moordrecht en Nieuwerkerk is er een boekje gemaakt
met een viertal fietsroutes langs alle rijksmonumenten in de gemeente Zuidplas.
Het boekje met de vier fietsroutes is in het museum beschikbaar, maar u kunt het ook als PDF document downloaden.
Klik hier voor het downloaden van “Fietsroutes Open monumentendag Zuidplas 2015”.

Nu in het museum:
“Landbouw! Hoe was het ook alweer?”
Urban exploring: de oude maalderij in Zevenhuizen
Politie in Moerkapelle

Vacatures
Word vrijwilliger bij de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle! Meer weten? Klik hier

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Om de belangstelling voor de geschiedenis van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat levend te houden en het erfgoed te bewaren, ontplooit de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle diverse activiteiten voor en met haar donateurs.

•één maal per maand openstelling van het Historisch Centrum “Ons Verleden”
•vier maal per jaar uitgifte van de periodiek het Verleden Tijdschrift
•twee maal per jaar een activiteit voor de donateurs
•het stimuleren van en faciliteiten bieden aan werkgroepen