Werkgroepen van de Stichting “Oud Zevenhuizen-Moerkapelle”

Werkgroep Beheer Voorwerpen
Dankzij gulle gevers bezit de stichting meer dan 4000 geregistreerde voorwerpen. Deze collectie wordt door de werkgroep onderhouden en deels geëxposeerd.

Werkgroep Archief en Documentatie
Van diverse kanten ontvangt het Historisch Centrum allerlei “beelden van het verleden”. Inmiddels omvat de verzameling ongeveer 10.000 foto’s, 8000 dia’s, 2000 documenten, vele boeken, diverse tijdschriften, kranten, collecties negatieven, videofilms, enzovoort. Deze werkgroep zorgt voor registratie en beschrijving van de collecties.

Werkgroep Genealogie
De genealogische werkgroep houdt zich bezig met genealogisch onderzoek van families uit Zevenhuizen-Moerkapelle en omliggende plaatsen. Ten behoeve hiervan is in de loop der jaren een grote hoeveelheid materiaal en gegevens bij elkaar gebracht. Zo beschikt zij over:

  • Een verzameling familieadvertenties zoals geboorte-, trouw- en overlijdensberichten; gesorteerd op achternaam.
  • Genealogische publicaties; genealogieën, kwartierstaten en dergelijke.
  • Naslagwerken en CD roms op genealogisch gebied.
  • Getypte en handgeschreven transcripties van oud rechtelijke en notariële archieven en gegevens uit DTB boeken en Burgerlijke stand. Voor een overzicht van de aanwezige archieven neem contact op met de stichting. Klik hier voor mailcontact.De werkgroep is gehuisvest in een aparte ruimte van het museumgebouw. Op tijden dat het museum geopend is, zijn leden van de werkgroep altijd aanwezig om donateurs en andere belangstellenden informatie te geven. Ook bieden zij dan de gelegenheid om het genealogisch materiaal te raadplegen. Het is voor de werkgroep echter onmogelijk om vragen op genealogisch gebied schriftelijk te beantwoorden.

    Werkgroep Museum
    Deze werkgroep verzorgt de inrichting van het museum, dat wil zeggen de reguliere expositie, maar ook de wisseltentoonstellingen.